Гласник интелектуалне својине

Службено гласило Завода за интелектуалну својину Републике Србије – Гласник интелектуалне својине, излази два пута месечно и садржи податке о објављеним и признатим правима индустријске својине. Од броја 2020/07а, додатно издање Гласника интелектуалне својине објављује се средином календарског месеца, тако да се пријаве жигова објављују два пута месечно. Последњег радног дана у месецу објављује се Гласник који садржи податке и о другим правима индустријске својине.

У складу са одредбом члана 102. ст. 5. Закона о патентима, техничке припреме за објаву пријава патената сматрају се завршеним, за сваки наредни број службеног гласила 15 дана пре објаве.
Од броја 2012/01 Гласник интелектуалне својине доступан је само у дигиталном облику под бројем серијске публикације ISSN 2217-9143.

Година Назив
2024
2024/5a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2024/4 Гласник интелектуалне својине Преузми
2024/4a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2024/3 Гласник интелектуалне својине Преузми
2024/3a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2024/2 Гласник интелектуалне својине Преузми
2024/2a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2024/1 Гласник интелектуалне својине Преузми
2024/1a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023
2023/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/12a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/11a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/10a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/9 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/9a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/8 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/8a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/7 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/7a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/6 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/6a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/5 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/5a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/4 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/4a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/3 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/3a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/2 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/2a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2023/1 Гласник интелектуалне својине Преузми
2023/1a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022
2022/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/12a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/11a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/10a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/9 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/09a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/08 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/08a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/07 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/07a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/06a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/05a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/04a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/03a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/02а Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2022/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2022/01а Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2021
2021/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/12a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2021/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/11a Гласник интелектуалне својине
Oбјава пријава жигова
Преузми
2021/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/10a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/09 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/09a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/08 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/08a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/07 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/07a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/06a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/05a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/04a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/03a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/02a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2021/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2021/01a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020
2020/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/12a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/11a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/10a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020/09 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/09a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020/08 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/08a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020/07 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/07a Гласник интелектуалне својине
Објава пријава жигова
Преузми
2020/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2020/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019
2019/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/09 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/08 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/07 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2019/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018
2018/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/09 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/08 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/07 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2018/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017
2017/12 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/11 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/10 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/09 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/08 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/07 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2017/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016
2016/7 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016/6 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016/5 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016/4 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016/3 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016/2 Гласник интелектуалне својине Преузми
2016/1 Гласник интелектуалне својине Преузми
2015
2015/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2015/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2015/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2015/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2015/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2015/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2014
2014/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2014/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2014/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2014/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2014/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2014/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2013
2013/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2013/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2013/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2013/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2013/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2013/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2012
2012/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2012/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2012/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2012/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2012/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2012/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2011
2011/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2011/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2011/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2011/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2011/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2011/01 Гласник интелектуалне својине Преузми
2010
2010/06 Гласник интелектуалне својине Преузми
2010/05 Гласник интелектуалне својине Преузми
2010/04 Гласник интелектуалне својине Преузми
2010/03 Гласник интелектуалне својине Преузми
2010/02 Гласник интелектуалне својине Преузми
2010/01 Гласник интелектуалне својине Преузми