Јавне расправе(10 докумената)

Преглед свих одржаних јавних расправа у Заводу за интелектуалну својину

Јавна расправа о новом Закону о ауторском и сродним правима

Трајање

30.01.-19.02.2023.

Јавна расправа о предлогу стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године

Трајање

03.11.-22.11.2016.

Јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама Закона о жиговима

Трајање

21.10.-09.11.2016.

Јавна расправа о изменама и допунама Закона о иновационој делатности

Трајање

26.05.2015.

Јавна расправа о нацрту Закона о жигу

Трајање

3-30.12.2015.

Јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима

Трајање

18.11.-16.12.2013.