Научна истраживања и интелектуална својина

Центар пружа подршку нашој научној заједници кроз консултације и одржавање обука, семинара и радионица у циљу идентификације, заштите и управљања њиховим правима интелектуалне својине.

Државни универзитети, институти и друге научно-истраживачке организације до пре неколико деценија у целом свету су служили јавном интересу и бесплатно објављивали резултате својих научно-истраживачких активности. У данашње време информације се чувају у тајности или се штите  правима интелектуалне својине, најчешће патентима. Тако налажу интереси индустрије. Глобализација је захтевала да се и универзитети прилагоде таквом тренду и отворе за пословну и међународну сарадњу. То укључује и ефикасну заштиту и управљање резултатима њихових истраживања, пре свега, кроз заштиту њихове интелектуалне својине.

За истраживаче на факултетима и институтима, поред информација које су садржане у научним часописима, могу бити интересантне и информације садржане у патентним базама. Ту се често могу наћи техничка знања која нису нигде другде објављена. Базе патентне документације могу да послуже и као инспирација и као извор за решавање проблема са којима се универзитетски радници сусрећу у истраживачком раду. Уколико истраживачи желе да поднесу патентну пријаву, свакако да то треба да учине пре него што објаве информације о проналаску у научним радовима, јер се и информације објављене у њима разматрају приликом испитивања новости касније патентне пријаве.

С друге стране, резултати истраживања који су настали у научно-истраживачким организацијама могу да се штите и ради њихове комерцијалне експлоатације. Заштитом резултата истраживања, научно-истраживачке организације стварају основу за обезбеђење додатних финансијских средстава која се користе за нова истраживања било путем лиценцирања, продаје или оснивањем привредних субјеката који даље комерцијализују интелектуалну својину. Такође, истраживачи на универзитетима и институтима, који су цитирани као проналазачи, могу имати корист и кроз вредновање научноистраживачког рада путем патената. Подстичући универзитете и друге јавне истраживачке установе да буду активније у заштити и искоришћавању интелектуалне својине, значи подстицати њихову сарадњу са привредом.

Трансфер технологије

Заштита резултата научног истраживања један је од основних предуслова за успешну комерцијализацију проналазака. Процес од настанка проналаска па до његове комерцијализације познат је као трансфер технологије.

Подршку у процесу трансфера технологије пружају Центри за трансфер технологија, обично основани на универзитетима. Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду основан је 2010. године. Више о услугама Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду можете видети на интернет страници www.ctt.bg.ac.rs.

Извођење наставе о интелектуалној својини

Предавачи који учествују у извођењу наставе на високошколским институцијама, а који желе да у оквиру својих предмета уведу теме у вези са правима интелектуалне својине, могу да користе „Приручник за наставу о патентима“ Европске патентне организације.

Приручник садржи све што је потребно како би се студентима омогућио свеобухватан увод у патентни систем, укључујући информације о подношењу патентних пријава и претраживању база патентне документације. Без обзира на то да ли предавачи имају искуства са патентима или не, овај приручник садржи прилагођене материјале за предавања, који ће омогућити да се припреме и одрже предавање у трајању од једног до два сата, као и три додатна модула уколико то буде потребно.

Остали приручници који се односе на друга права интелектуалне својине, развијени су у сарадњи Европске патентне организације и Европског завода за интелектуалну својину, на енглеском су језику и могу се наћи на сајту Европског завода за патенте.

Модели уговора којима се регулишу односи између научно-истраживачког и приватног сектора

Последњих година у Европи је посвећена пажња развоју различитих модела уговора и јачању капацитета научно-истраживачких институција и предузећа за коришћење тих уговора, јер често мали и средњи предузетници и научно-истраживачке институције нису у финансијској могућности да ангажују потребне ресурсе за ову врсту сарадње. И једни и други могу да буду неискусни у преговорима и правним захтевима, те могу да се фокусирају на погрешна питања уместо на заједничке интересе и циљеве.

Управо зато су GIZ ACCESS програм и Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду покренули иницијативу израде модела уговора за формализовање сарадње научно-истраживачког и приватног сектора.

Модели уговора су:

Напомена: Завод није учествовао у креирању ових модела уговора и исте треба користити као примере које треба прилагодити сваком конкретном случају. Више различитих модела уговора можете пронаћи на сајту Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду.

ZIS