Организациона структура и систематизација

pdf · 592,27 KB

Правилник о систематизацији радних места

Важећи акт

Преузми датотеку
pdf · 60,19 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

10.01.2023. године

Преузми датотеку
pdf · 152,88 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

11.04.2022. године

Преузми датотеку
pdf · 60,17 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

11.01.2022. године

Преузми датотеку
pdf · 60,21 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

28.10.2021. године

Преузми датотеку
pdf · 60,21 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

01.06.2021. године

Преузми датотеку
pdf · 60,18 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

23.04.2021. године

Преузми датотеку
pdf · 83,13 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

10.03.2021. године

Преузми датотеку
pdf · 83,13 KB

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

18.02.2021. године

Преузми датотеку