Приручник за наставу о патентима

Приручник за наставу о патентима је креиран од стране Европске патентне академије, установе Европског завода за патенте која се бави едукацијом и обукама, у циљу подизања свести о значају патената међу студентима.

О Приручнику

Зашто су патенти важни?

Заштита оригиналних идеја и изума је од изузетног значаја у данашњој економији заснованој на знању. Велике компаније, мала и старт-ап предузећа користе патенте како би заштитиле своје идеје од копирања и одбраниле своју конкурентност. Такође, универзитети све више употребљавају патентни систем како би сачували и комерцијализовали своје резултате истраживања и вршили трансфер технологије према партнерима из привреде.

Од 15-25% истраживачких напора бива узалудно, пошто (што није познато истраживачима) је проналазак већ заштићен патентом. Ово се може спречити подизањем нивоа свести о значају патената и пружањем информација о могућностима претраге постојећих патената.

Свест о патентима и користима које они доносе компанијама и истраживачким институцијама је витална за запослене у бројним индустријским гранама. Данашњи студенти ће сутра бити бити инжењери, истраживачи, правници, политичари и менаџери, те је важно да започну своје каријере са барем основним познавањем патентног система.

Шта представља Приручник за наставу о патентима?

Приручник за наставу о патентима је креиран од стране Европске патентне академије, установе Европског завода за патенте која се бави едукацијом и обукама, у циљу подизања свести о значају патената међу студентима.

Дизајниран је за упоребу од стране предавача на универзитетима и садржи све што је потребно како би се студентима омогућио свеобухватан увод у патентни систем, укључујући информације о подношењу патентних пријава и претраживању постојећих патената .

Без обзира на то да ли имате искуства са патентима или не, овај приручник садржи прилагођене материјале за предавања, који ће Вам омогућити да припремите и одржите предавање у трајању од једног до два сата, као и три додатна модула уколико то буде потребно.

Коме је намењен?

Приручник је намењен студентима свих области, али ће нарочито посебно интересантан за студенте природних, техничких и правних наука, као и медицине и менаџмента. Материјал не захтева претходна знања на ову тему код студената нити код предавача.

Шта садржи?

Приручник за наставу о патентима садржи презентације у PowerPoint програму, белешке за предаваче, помоћне информације и практичне примере.

Сачињен је од следећа два модула:

  • увод за студенте природних и техничких наука, медицине и менаџмента, укључујући информације о правима интелектуалне својине, основне чињенице о патентима, важне информације о подношењу патентних пријава, помоћне информације за доношење одлуке о патентирању, као и водич за коришћење патената као извора информација;
  • увод за суденте права, укључујући информације о правима интелектуалне својине, условима патентибилности, питањима о власништву, захтевима за објављивање информација о проналаску, повредама права и споровима, као и комерцијализацији патената;

као и три додатна модула:

  • претраживање постојећих патената помоћу употребе Espacenet базе података;
  • разумевање патентних захтева;
  • употреба патената путем спин-офа.

Услови коришћења Приручника

Приручник за наставу о патентима припремљен је од стране Европског завода за патенте (EПО).

Приручник за наставу о патентима, као и било који његов део, могу се изменити или превести под условом да се истакне да оригинална верзија потиче од организације ЕПО, као и да се јасно наведе да су извршене промене на оригиналном материјалу и да измењена или преведена верзија нису ауторизоване од стране организације ЕПО; да ЕПО није одговоран за тачност било које измењене или преведене верзије. Било која веза са организацијом ЕПО, посебно са њеним званичним логотипом, мора бити уклоњена из такве верзије.

Приручник за наставу о патентима, било који његов део, као и било која измена или превод приручника, може се користити само за некомерцијалне сврхе.

ZIS