Библиотека и јавна читаоница Завода

Завод у свом саставу има и библиотеку са стручном литературом и другим монографским публикацијама која је у надлежности Едукативно-информативног центра.

У јавној читаоници Завода свакога дана можете добити информације о:

  • правима интелектуалне својине;
  • поступцима које Завод спроводи за заштиту права интелектуалне својине;
  • начину састављања пријава за заштиту права интелектуалне својине;
  • коришћењу патентних информација;
    доступним базама патентне документације које можете претраживати самостално.

Поред горе наведеног, по потреби ћете бити упућени и на друге стручњаке Завода.
Уколико желите информације и консултације у вези са патентима или жиговима, можете се пријавити и за посету Заводу у термину Отворених врата.

Сва издања која поседује библиотека Завода унета су у програм Виртуелне библиотеке Србије – COBISS. Сви заинтересовани могу да прегледају књиге у јавној читаоници.

Да ли у библиотеци Завода постоји одређено издање, можете да проверите у COBISS+ бази на сајту COBISS-a. Напомена: Да бисте видели списак наслова из наше библиотеке у пољу Све библиотеке напишите Зис ћириличним писмом.

За сва додатна питања о издањима која се налазе у библиотеци Завода можете се обратити на телефон: 011/2025842 или путем мејла: jdelibasic@zis.gov.rs

ZIS