Информатор о раду

Информатор о раду

Информатор о раду Завода за интелектуалну својину можете погледати на сајту Информатор - Јединствени информациони систем информатора о раду

Више на линку
Финансијски извештаји
Година Назив
2021
2021 Одобрен буџет за 2021. Преузми
2020
2020 Реализација буџета за 2020. годину Преузми
2018
2018 Средства Завода уврђена Законом о буџету РС за 2018. годину Преузми
2017
2017 Средства Завода уврђена Законом о буџету РС за 2017. годину Преузми
2017 Биланс стања Преузми
2017 Извештај о извршењу буџета за 2017. годину Преузми
2016
2016 Извештај о извршењу буџета за 2016. годину Преузми
2016 Средства Завода утврђена Законом о буџету РС за 2016. годину Преузми
2016 Извештај о утрошку средстава за период од 1.1.2016 - 31.8.2016. Преузми
2016 Средства донација Преузми
У периоду од 18.4. до 27.12.2017. године извршена је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања Завода за 2016. годину. Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Завода за 2016. годину може се преузети на интернет сраници Државне ревизорске институције.
2015
2015 Извештај о извршењу буџета за 2015. годину Преузми
2015 Биланс стања Преузми
2015 Средства Завода утврђена Законом о буџету РС за 2015. годину и извештај о извршењу буџета од 1. јануара до 31. децембра 2015. године Преузми
2015 Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 30.09.2015. Преузми
2015 Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015. Преузми
2014
2014 Извештај о извршењу буџета од 1. јануара до 31. децембра 2014. године Преузми
2014 Тромесечни извештај о извршењу буџета за период од 1. јануара до 30. марта 2014. године Преузми
2014 Утврђена средства у буџету за 2012. и 2013. годину, као и планирана средства у буџету за 2014. годину Преузми
2014 Средства Завода утврђена Законом о буџету РС за 2014. Годину и Изменама и допунама Закона о буџету РС за 2014. годину Преузми
2014 Упоредни преглед планираних и утврђених средстава за 2014. годину са извршењем буџета за периоде 01.01-31.03.2014. године, 01.01-30.06.2014. године, 01.01-30.09.2014. године и 01.01-31.10.2014. године (са обухваћеним изменама насталим по ребалансу буџета) Преузми
2013
2013 Финансијски извештај за 2013. годину Преузми
2013 Шестомесечни финансијски извештај за 2013. годину Преузми
2013 Биланс успеха за 2013. годину Преузми
2013 Реализација буџета у току буџетске године Преузми
2012
2012 Финансијски извештај - завршни рачун Преузми
2012 Финансијски извештај за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године Преузми
Остале информације
Напомена о донацијама Преузми