Информације

Уколико имате заштићен неки од облика права интелектуалне својине, на самом носиоцу је да покрене неке од активности спровођења уколико дође до повреде права интелектуалне својине. Израз „спровођење права интелектуалне својине" подразумева примену мера и казни од стране надлежних органа против оних који су укључени у кривотворење и пиратерију.

О сајту "Купуј оригинал"

Овај део сајта „Купуј оригинал“ настао је у оквиру Твининг пројекта Европске Уније „Заштита и спровођење права интелектуалне својине у Србији“ који спроводи Министрарство трговине, туризма и телектомуникација са Данским заводом за патенте и жигове. Поред подизања капацитета управних органа у борби против кривотворења и пиратерије јесте и подизање свести јавности о проблему кривотворења и пиратерије и економским и другим последицама обе појаве по друштво, животну средину, носиоце права интелектуалне својине и за потрошаче и за њихово здравље и сигурност.

Садржај овог дела сајта је креиран уз помоћ материјала који су уступили Дански завод за патенте и жигове и Норвешки завод за индустријску својину.

Институције за спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији

Свако неовлашћено коришћење предмета права интелектуалне својине представља повреду права интелектуалне својине. Надлежни органи за спровођење права интелектуалне својине у Србији деле се на административне и судско-тужилачке органе. Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине дефинисане су надлежности административних органа за спровођење права.

Влада Републике Србије је 2014. године формирала Координационо тело за ефикасну заштиту права интелектуалне својине којим руководи директор Завода. Циљ Координационог тела је да на оперативном пољу прати и усмерава поједине послове из делокруга више органа државне управе ради ефикасније заштите права интелектуалне својине.

ОВДЕ можете пронаћи више информација о одређеним органима који имају надлежности за спровођење права интелектуалне својине у Србији, као и информације о покретању поступка заштите права.

Органи за спровођење права интелектуалне својине са највећом бројем надлежности у овој области, који су и чланови Координационог тела су:

Управа царина
Тржишна инспекција
Пореска управа
Министраство здравља
Министарство унутрашњих послова
Републичко јавно тужилаштво

Студије о кривотворењу и пиратерији

Публикације са EUIPO сајта можете пронаћи на следећем линку: Observatory publications (europa.eu)


Глобална трговина фалсификатима: Забрињавајућа претња

Најновија студија из серије Глобална трговина фалсификатима: Забрињавајућа претња – која је урађена од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и Завода за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) анализира размере светске трговине фалсификованом робом.

Ова студија, у ствари, представља ажурирање претходне две студије на ову тему, које су објављене 2016. односно 2019. године. Ова, сада трећа по реду студија се заснива на најновијим подацима о заплени царинских органа доступним за 2019. годину и показује да је увоз фалсификата у ЕУ остао на приближно константном нивоу између 2016. и 2019. године, а његова вредност је око 120 милијарди ЕУР.

Линк ка студији

 

Фокусирање на кибернетичком сквотирању (eng. Cybersquatting): Мониторинг и анализа


Кибернетичко сквотирање (Cybersquatting) укључује регистрацију и/или коришћење жига или неког другог знака разликовања друге компаније у имену интернет домена од стране лица која немају никаквих законских права или легитимних интереса за одређени интернет домен, а из лоше намере. Циљ ове студије је да појасни термин и феномен кибернетичког сквотирања као и да опише методе и бизнис моделе које користе кибернетички сквотери и на тај начин легитимним предузећима пружи основне информације и ефикасне савете за борбу против овог све присутнијег феномена на интернету.

Линк ка студији

 

Друштвене мреже – Дискусиони папир о новим и постојећим трендовима у коришћењу друштвених мрежа приликом активности које изазивају повреду права интелектуалне својине, као и добре праксе за њихово решавање


Овај дискусиони папир истражује нове и постојеће трендове злоупотребе функција друштвених мрежа за директну повреду права интелектуалне својине, подршку активностима повреде права интелектуалне својине преко других канала, или за пружање информација о таквим радњама. У овом документу се идентификују неки од изазова насталих приликом решавања поменутих злоупотреба са којима се суочавају власници интелектуалне својине, институције за спровођење права, као и компаније које су власници друштвених мрежа, а оно што је најважније, наводи се и списак превентивних и реактивних добрих пракси развијених од стране самих друштвених мрежа како би се ова врста злоупотребе зауставила.

Линк ка студији

 

Ризици и штете узроковани повредама права интелектуалне својине у Европи: Кампања за подизање свести 2021


У склопу годишње све европске медијске кампање, а и поводом обележавања 8. јуна – Светског дана борбе против фалсификата, EUIPO покреће ову кампању са циљем подизања свести и указујући на ризике и штете који су проузроковани повредама права интелектуалне својине у Европи и земљама чланицама ЕУ. Пораст куповине на интернету и приступа дигиталним садржајима изазван пандемијом COVID-19, указао је на ризике и штете које представља повреда права интелектуалне својине у Европи, а ставио је и под лупу опасности којима су изложени потрошачи.

Линк ка студији

ZIS

Публикације Завода о кривотворењу и пиратерији

Не угрожавајте јавно здравље и безбедност и не бавите се крађом идеја

Небезбедна лична заштитна опрема може проузроковати озбиљне повреде, а производња кривотворене робе може кривотворитеља одвести у затвор. Пре стављања ЛЗО на тржиште, произвођач мора испунити услове да је производ дизајниран и произведен у складу са важећим  здравственим и безбедносним захтевима. Они су наведени у Правилнику о ЛЗО.

Преузми датотеку

Бринете се да не оболите од COVID-а 19?

Коришћење кривотворене (небезбедне) личне заштитне опреме – ЛЗО, укључујући кривотворене маске за лице и рукавице, може довести до озбиљних последица. Кривотворена ЛЗО не пружа поуздану заштиту корисника од повреда или инфекције, укључујући вирусе као што је COVID-19. Кривотворена ЛЗО се може направити од јефтиних компоненти које не задовољавају стандарде и најчешће није произведена у складу са безбедносним прописима.

Преузми датотеку

Да ли сте спремни да ризикујете свој живот због јефтиног телефонског позива?

Кривотворени мобилни телефони и опрема могу се брзо покварити и постати неупотребљиви, јер се не производе у складу са безбедносним стандардима. Кривотворени мобилни телефони и опрема се производе од јефтиних компоненти лошег квалитета и могу садржати хемикалије које су опасне по здравље и/или лако запаљиве, и могу изазвати електрични удар и пожар.

Преузми датотеку

Да ли желите да унаказите свој изглед?

Коришћење кривотворених козметичких производа, укључујући кривотворену шминку и парфеме, може довести до озбиљних ризика по здравље. Кривотворитељи обично не поштују здравствене и безбедносне прописе и користе јефтине хемикалије које могу бити опасне по здравље и безбедност, како би остварили што већи профит за себе.

Преузми датотеку