Едукативно-информативни центар

Едукативно-информативни центар Завода за интелектуалну својину основан је у јануару 2010. године са циљем да спроводи активности усмерене ка едукацији и информисању наших грађана из области заштите права интелектуалне својине.

Услуге Центра одвијају се у форми предавања, радионица, семинара, вебинара, консултација, као и у форми услуге дијагностике интелектуалне својине која је намењена предузећима, предузетницима и научно-истраживачким тимовима са универзитета и института.

Едукативно-информативни центар (ЕИЦ) Завода за интелектуалну својину спроводи активности усмерене ка едукацији и информисању корисника услуга Завода у области заштите права интелектуалне својине.

Услуге које ЕИЦ пружа предузећима, предузетницима, појединцима и научно-истраживачким тимовима са универзитета и института су:

  • Основне обуке о појединим правима интелектуалне својине у форми предавања, радионица, семинара и вебинара;
  • Специјализоване обуке као што су претраживање патентне документације или претраживање других база података о правима интелектуалне својине;
  • Значај интелектуалне својине за пословање;
  • Интелектуална својина у процесу трансфера технологија за научно-истраживачке институције;
  • Специјализована услуга Дијагностике интелектуалне својине намењену предузећима али и научно-истраживачким тимовима са универзитета и института;
  • Информације о поступку заштите појединих права интелектуалне својине пре подношења пријаве;
  • Отворена врата – термин консултација сваког трећег четвртка у месецу;
  • Комерцијална услуга претраживања базе патентне документације којима располаже Завод према библиографским подацима.

Едукативно-информативни центар учествује и на сајмовима и другим јавном манифестацијама и континуирано ради на јачању свести о значају интелектуалне својине за пословање и конкурентност на тржишту.

За неке од активности Центра, можете се обратити контактима ЕИЦ-а, које можете видети испод.

Тим Едукативно Информативног Центра

Зорица Обрадовић
Руководилац Центра за едукацију и информисање

+381 11 2025 916
zobradovic@zis.gov.rs

Др Наташа Милојевић
Саветник Центра за едукацију и информисање

+381 11 2025 840
nmilojevic@zis.gov.rs

Саша Здравковић
Самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику

+381 11 2025 972
szdravkovic@zis.gov.rs

Јелена Тешић
Самостални саветник у Одељењу за хемију и хемијску технологију

+381 11 2025 926
jtesic@zis.gov.rs

Татјана Танасковић
Саветник у Центру

+381 11 2025 938
ttanaskovic@zis.gov.rs

Јасна Делибашић
Сарадник у Центру

+381 11 2025 842
jdelibasic@zis.gov.rs

Светлана Радосављевић
Референт у Центру
+381 11 2025 841
sradosavljevic@zis.gov.rs

Помоћник директора
Даниела Златић-Шутић
+381 11 2025 835
dsutic@zis.gov.rs

Лице одговорно за одржавање друштвених мрежа и сајта Завода
Татјана Танасковић
Саветник у Центру
+381 11 2025 938
ttanaskovic@zis.gov.rs

Лице одговорно за библиотеку Завода
Јасна Делибашић
Сарадник у Центру
+381 11 2025 842
jdelibasic@zis.gov.rs

ZIS