За пословање

Овде су неке од идеја и активности како ваше предузеће може спречити фалсификовање и пиратерију ваших производа.

Избегните кривотворење ваших производа

Мере предострожности

Пред вама је неколико идеја о мерама предострожности које отежавају кривотворење производа.

Региструјте своју интелектуалну својину
Обавезно идентификујте и спроведите поступак заштите релевантних права интелектуалне својине како би их било лакше применити на тржишту!

Користите посебне идентификационе ознаке на производима или на њиховој амбалажи
Многи фалсификовани и пиратски производи изгледају готово идентично као оригинални производи, па чак и произвођачу оригиналног производа може бити тешко да утврди да ли је производ оригиналан или лажан. Са овим изазовом можете се суочити уметањем посебних, скривених елемената за идентификацију у свој производ који вашем предузећу олакшавају разликовање оригиналног производа од фалсификованих и пиратских производа. Тајни елемент може бити комад обојене нити ушивен у оковратник, етикету или друга скривена места на јакни, правописна грешка у водичу за производ или друга скривена ознака на производу. Уметањем неколико скривених елемената у своје производе отежавате прекршиоцима проналажење и копирање свих карактеристика производа.

Ако ваше предузеће прими жалбу на један од ваших производа, можете тражити од подносиоца жалбе да тражи скривене елементе. Ако потрошач не пронађе скривене елементе, можете га обавестити да је производ лажан. То би могло минимизирати лоше оцене корисника на Интернету и друго негативно спомињање производа од стране потрошача. Истовремено можете охрабрити потрошача да купи оригинални производ.

Друга опција је уметање малих чипова у производ који омогућавају праћење пута производа до потрошача и олакшавају идентификацију оригиналних производа од лажних. На паковању можете да користите и комбинацију холограма, бар кодова и дводимензионалних налепница.

Надгледајте тржиште фалсификованих и пиратских производа
Фалсификовани и пиратски производи често се продају путем Интернета. Због тога је добра идеја надгледати Интернет странице за продају таквих производа. Овај задатак можете доделити једном или више запослених из своје компаније или уз помоћ спољних добављача. Који год метод да одаберете, добра је идеја имати рутине које осигуравају често и доследно тражење копија ваших производа.

„Аутсорсинг“ и подизвођачи
Ако одлучите да своју производњу покренете у другој земљи, добра је идеја да се прво информишете о партнерима са којима желите да сарађујете. Покушајте да добијете што више знања о будућим партнерима, питајте друге компаније о њиховим искуствима са њима или истражите да ли је потенцијални партнер раније био умешан у случајеве фалсификовања и пиратерије или злоупотребе пословне тајне.

Такође може бити добра идеја да закључите писане споразуме о сарадњи са партнерима са правно обавезујућим клаузулама о тајности и појашњењем власништва над правима интелектуалне својине. Уговори о сарадњи могу садржати посебне захтеве за добављаче и/или произвођаче да покрију сваки губитак ако се испостави да је производ лажан. Такве мере предострожности довешће вас у бољи положај у случају спорова.

Може бити добра идеја и да проширите производњу предузећа на неколико локација – можда чак и у неколико земаља – и да финални производ саставите на месту са повећаном сигурношћу. На тај начин отежавате прекршиоцима копирање производног процеса ваше компаније. Такође континуирано надгледајте партнере и читав трговински ланац.

Заштитите своје пословне тајне
Многа знања која ваше пословање чини јединственим отежавају другима да илегално копирају ваше производе. Због тога је важно заштитити ово знање, које није јавно доступно, као пословну тајну. То се може постићи упознавањем запослених у вашем предузећу како треба да поступају са важним знањима, упознавањем са процедурама како се приступа таквом знању и руковањем пословном тајном као и кроз елементе уговора о раду и другим релевантним документима. Користити ознаку „поверљиво“ на свим документима са информацијама таквог карактера.

Такође би требало бити свестан да пословне тајне – укључујући технолошко знање, као и информације о купцима и анализу тржишта – могу процурити у јавност. То се, на пример, може догодити преко (бивших) запослених и (потенцијалних) сарадника. Због тога је пожељно ограничити број запослених и сарадника који имају приступ вашој пословној тајни што је више могуће.
Важно је и бити свестан које информације о производу ваше предузеће пружа у маркетиншком материјалу и на Интернету, јер се такве информације могу користити као образац за производњу фалсификованих и пиратских производа. Слободно доступне информације о вашим производима олакшавају фалсификовање и пиратерију прекршиоцима.

Направите библиотеку производа
Препоручљиво је чувати потпуну архиву производа маркетиншких материјала и производа вашег предузећа, укључујући производе који се више не производе. У случају да дође до повреде права, корисно је бити у могућности да документујете које производе је ваше предузеће произвело.

Пријава за поступање код управних органа
Размислите о подношењу захтева за заштиту вашег права интелектуалне својине Управи царина, тако да могу да надзиру проток робе на граничним прелазима и на тај начин идентификују илегалне копије ваших производа на уласку у земљу или поднети захтев нпр. Тржишној инспекцији за праћење промета робе на унутрашњем тржишту.

Успоставите дијалог са потрошачима
Добра је идеја да охрабрите ваше купце/потрошаче да вас информишу уколико открију илегалне копије ваших производа путем мејла директно. Такође, можете обавештавати купце/потрошаче о опасним и/или илегалним копијама ваших производа. Додатно, можете дати јасне информације вашим (потенцијалним) купцима/потошачима о опасним и илегалним копијама ваших производа.

 

Развити стратегију

Добра је идеја развити стратегију за спречавање фалсификовања и пиратерије производа вашег предузећа и стратегију како поступати са стварним повредама ако се догоде. На пример, ваше предузеће може да одлучи које од ваших одељења шта и када ради у датој ситуацији. Имајући систематски приступ, надамо се да можете спречити неке случајеве фалсификовања и пиратерије, а такође и уштедети драгоцено време ако дође до кршења закона.

Комбинујте пословну стратегију и свој приступ за борбу против фалсификовања и пиратерије
Такође је добра идеја укључити разматрања о томе како спречити фалсификовање и пиратерију у целокупну пословну стратегију. На пример, планови за премештање производних и других развојних активности требало би да укључују планове за избегавање фалсификовања и пиратерије производа предузећа. Друга могућност је препознавање фактора ризика у производњи ваших производа и увођење мера за сузбијање фактора ризика. Можете имати користи од компетенција свих одељења у раду, што такође осигурава да сви подржавају стратегију.

Спроведите стратегију
Ако имате стратегију за борбу против фалсификовања и пиратерије, важно је да је примените. У супротном, она за вас неће имати вредност. То значи да руководство мора бити спремно да издвоји потребне ресурсе за тај задатак – и време и новац. Како се предузећа разликују, тешко је дати препоруке о томе како се носити са фалсификовањем и пиратеријом, које ће одговарати свима. За нека предузећа је политика нулте толеранције најбоље решење, док се друга одлучују усредсредити на помирљива решења. Постоје и предузећа која уопште не реагују на фалсификовање и пиратерију својих производа, али се надају да ће проблеми сами нестати или да неће створити много штете. Последња стратегија је ризична и вероватно ће дугорочно бити неодржива, што може да изазове велике проблеме.

У већини случајева најбоље је поступити брзо, снажно и користећи што више мера. Ако имате прилику, требало би да што пре обезбедите све доказе.

Информисање јавности
Будите спремни за поступање са медијима и потрошачима ако дође до фалсификовања и пиратерије. Припреме могу да укључе избор гласноговорника, договарање о порукама које желите да комуницирате и колико ћете бити отворени. Ако је ваше пословање у медијској кризи на друштвеним мрежама, важно је да имате јасне поруке и јасне аргументе.

Да ли треба да разговарате о својој ситуацији са саветником за права интелектуалне својине?
Често може бити добра идеја да укључите једног или више саветника у припрему ваше стратегије о томе како спречити фалсификовање и пиратерију.

 

Региструјте своја права

Ако региструјете своју интелектуалну својину, ваше предузеће ће бити у јачем положају у борби против фалсификовања и пиратерије.

Ваше предузеће може заштитити ове облике права интелектуалне својине :

 • Жиг – знак којим се обележава производ/услуга, нпр. логотип, име, слоган,
 • Индустријски дизајн – за визуелни изглед производа, нпр. спољашњи изглед намештаја, аутомобила, одеће,
 • Проналазак – у форми решења техничког проблема, може се заштитити патентом или малим патентом (нпр. проналасци из области машинства, електротехнике, хемије…),
 • Уметничка и књижевна дела – нпр. књиге, музика, филмови, софтвер / рачунарски програми, заштићени су ауторским правом и то самим датумом настанка дела.

Која врста права се могу регистровати?
Жиг, индустријски дизајн и проналасци (патенти и мали патенти) су заштићени када се спроведе поступак регистрације. Регистрацијом ових права поставићете ваше предузеће у јачи положај против фалсификовања и пиратерије. Регистрација ће олакшати доказивање ваших права и тиме такође доказати да су ваша права повређена.

На сајту Завода за интелектуалну својину, у навигацији Права интелектуалне својине можете пронаћи информације о условима и поступцима за регистрацију жигова, индустријског дизајна, патената и малих патената.

Уметничка, књижевна дела, рачунарски програми као такви, права интерпретатора, произвођача фонограма, итд., заштићени су у Републици Србији ауторским и сродним правима. Ауторска и сродна права се не стичу регистрацијом већ самим настанком дела. Иако је ауторско право настало самим чином стварања дела, постоји опција депоновања ауторског дела и дела сродног права, али то није чин конституисања права већ искључиво служи у сврхе обезбеђења доказа о времену настанка дела, о ауторима, о самом делу, за случај спора или за неке друге сврхе. Више можете пронаћи у секцији Ауторско и сродна права на сајту Завода.

У којим земљама треба регистровати права интелектуалне својине?
Добра је идеја да региструјете права интелектуалне својине свог предузећа на тржиштима на којима се ваш производ производи или продаје, а такође и на тржиштима где су производи у транзиту. Такође је важно да се права региструју на тржиштима на којима планирате да започнете производњу и на тржиштима на којима се очекује производња или продаја фалсификованих производа.

Још једна предност регистрованих права интелектуалне својине је та што од Управе царина можете да затражите да на граничним прелазима задрже фалсификоване или пиратске производе. Такође, у промету на унутрашњем тржишту, можете од Тржишне или друге инспекције тражити да уклоне такве производе из промета. Не можете тражити ову услугу ако ваша права нису регистрована. Међутим, можете тражити задржавање производа који крше ауторска или сродна права, без регистрованог права, јер ова права не подлежу регистрацији у Републици Србији.

 

Ако су ваши производи копирани

Шта можете учинити ако су ваши производи / заштићени знакови нелегално копирани? Ево листе неких ствари које можете учинити.

Ако је ваше предузеће направило стратегију – следите је.
Ако имате стратегију како да се носите са кршењем права својих производа, обично би требало следити стратегију. У наставку потражите још идеја.

Платформе за е-трговину и друштвене мреже
Многе веће платформе за е-трговину и друштвене мреже развиле су посебне алате који омогућавају носиоцима права да пријаве и уклоне уносе који крше права интелектуалне својине. Ово може бити врло ефикасан, исплатив и брз начин за борбу против фалсификовања и пиратерије на мрежама. Британски завод за интелектуалну својину развио је водич за употребу таквих алата у неким глобалним продавницама е-трговине и друштвеним мрежама.

Обратите се пословном/правном саветнику
Може бити тешко утврдити шта је исправно у конкретној ситуацији. Да ли треба да контактирате произвођача фалсификованих производа и ризикујете да докази буду уклоњени? Да ли би требало покренути управни поступак тамо где су обезбеђени докази или су одузети производи који крше права интелектуалне својине? Да ли треба да поднесете тужбу да бисте увећали превентивни ефекат и евентуално добили накнаду за изгубљену добит? Било би добро да са својим саветником разговарате о томе како да поступите у одређеној ситуацији.

Контактирајте надлежне органе
Завод за интелектуалну својину има на свом сајту листу управних органа, који поред судова, тужилаштва и МУП, имају посебну надлежност за надзор тржишта за спровођење права интелектуалне својине. То су нпр. Управа царина, Тржишна инспекција, здравствена и друге инспекцијске службе, Радиодифузна агенција, а који су према Закону о посебним овлашћењима надлежни за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији.

Ако откријете фалсификовани лек, требало би да контактирате здравствену инспекцију или АЛИМС (Агенцију за лекове и медицинска средства).

У случају опасних производа, обратите се Тржишној инспекцији.

У неким случајевима, ваше предузеће ће о сумњи на фалсификоване или пиратске производе бити обавештено од стране нпр. Управе царина која је задржала такве производе поступајући и по службеној дужности када се тражио увоз или извоз. Ако се то догоди, ваше предузеће мора утврдити да ли производи крше ваша права и желите ли да наставите поступак против увозника/произвођача.

Коме се обратити  у случају фалсификовања и пиратерије у другим земљама?
Фалсификовање и пиратерија представљају проблем у многим земљама и многим предузећима. Велики број служби за помоћ/водича пружа смернице о томе како се носити са изазовом у различитим земљама/регионима. Овде ћете наћи неке од њих.

Избегните кривотворење туђих производа

Добра је идеја развити стратегију како избећи куповину и препродају фалсификованих и пиратских производа. То могу бити или цели производи или елементи производа који се користе у вашем коначном производу и које сте купили од подизвођача. Данас се могу копирати готово све врсте производа. Ево неких примера које стратегија може подразумевати.

Развити стратегију

У основи је добра идеја имати стратегију за избегавање куповине и препродаје фалсификованих и пиратских производа (или кривотворних делова који се користе у коначном производу). Данас се готово сви производи могу копирати. Овде су само нека разматрања која би требало укључти у стратегију.

Стратегија такође треба да садржи одговоре на то како ће се ваше предузеће носити са ситуацијама или случајевима када сте нехотице увезли или продали робу (укључујући елементе уметнуте у готов производ) за које се касније открије да су кривотворени. Стратегија треба да наведе ко, шта и када ради из различитих одељења у вашој фирми како би ограничили штету. Знајући унапред како се носити са таквом ситуацијом можете уштедети драгоцено време.

Рад са стратегијом може укључивати и:

 • Пословну стратегију,
 • Комуникациону стратегију (спољна и унутрашња),
 • Правне аспекте и
 • Практичне превентивне мере.

Може бити добра идеја да се приватни саветник укључи у процес израде стратегије.

Комбинујте пословну стратегију
Укључите изабрану стратегију у своју целокупну пословну стратегију. На пример, планови за премештање производних и других развојних активности требало би да укључују планове за избегавање фалсификовања и пиратерије. Предузеће треба да идентификује ризична места у својој производњи и да спроведе мере предострожности како би се носило са тим ризицима. Постојеће компетенција у свим одељењима могу пружити подршку имплементирању стратегије.

Спроведите стратегију
Ако имате стратегију за избегавање куповине и препродаје лажних производа, важно је да је примените – иначе неће имати вредност за вас. То значи да руководство мора бити спремно да издвоји потребне ресурсе за овај задатак.

Информисање јавности
Важно је размотрити како упознати медије и потрошаче ако се испостави да су ваши производи фалсификовани или пиратски. На пример, можете унапред одредити ко треба да разговара са новинарима, разјаснити поруке које желите да саопштите и договорити се колико ћете бити отворени. На друштвеним мрежама, важне су јасне поруке и јасни аргументи.

 

Предузмите мере предострожности

Када купујете делове од коопераната које ћете уградити у своје производе, или ако купујете готове производе за препродају, постоји низ акција које можете предузети да бисте избегли куповину кривотворених производа. Ево неколико примера.

Пре почетка сарадње пажљиво проверите добављаче
Пре склапања споразума прибавите што више информација о потенцијалним добављачима. На тај начин можете умањити ризик од куповине и препродаје кривотворених/лажних производа. Можете, на пример, да проверите да ли је добављач раније био умешан у случајеве повреда права. Такође, можете питати друга предузећа о њиховом искуству са одређеним добављачем.

Уговори о сарадњи са добављачима
Када закључите уговор о сарадњи са подизвођачем, било би добро да се питањем фалсификовања и пиратерије изричито позабавите у споразуму. У споразуме са добављачима и/или произвођачима уврстите захтеве за покриће губитака уколико се испостави да су производи лажни. Иако је продаја фалсификоване и пиратске робе незаконита, посебан захтев за накнаду у споразуму нагласиће важност оригиналних производа.

Захтевајте доказ оригиналности
Ово је посебно важно ако ваше предузеће купује производе – или делове који се убацују у ваше производе – од некога ко није оригинални произвођач. Потражња наглашава да је за ваше пословање важно да су производи оригинални. У случају оригиналних производа, продавцу не би требало бити тешко да прибави такав доказ. Доказ може бити документација да је роба продата добављачу.

 

Ако сте купили лажне производе

Шта можете учинити ако је ваше предузеће, а да то није знало, купило и препродало лажне производе? Ево неколико идеја.

Пратите стратегију
Ако сте развили стратегију, њу треба следити. Најбоље је ако се у целокупном вашем пословању зна стратегија и следи се. Позната стратегија олакшава брзу реакцију. Међутим, можда ће вам користити и следеће смернице.

Обратите се свом саветнику
У одређеној ситуацији може бити тешко одредити прави приступ. Ваш пословни или правни саветник вам може помоћи да изаберете право решење. Ако ваш добављач/произвођач није спреман да покрије ваше губитке, можда ће бити потребно да поднесете тужбу.

Контактирајте надлежне органе
У случају лажних лекова, требате контактирати здравствену иснпекцију или Агенцију за лекове и медицинска средства – АЛИМС. У случају других кривотворених производа или опасних производа, требало би да контактирате Тржишну инспекцију или друге инспекцијске управне органе у зависности од надлежности. Погледајте надлежност различитих органа за заштиту права интелектуалне својине овде.

Обратите се оригиналном произвођачу
Важно је да оригинални произвођач буде обавештен о кршењу права интелектуалне својине. Дељење таквих информација олакшава оригиналном произвођачу да спречи будуће случајеве фалсификовања и пиратерије.

У вези са регистрованим жиговима или индустријским дизајном, информације о оригиналном произвођачу (или његовом представнику) можете пронаћи у регистрима које води Завод за интелектуалну својину (Базе података).

Одмах уклоните лажне производе са тржишта
Брзим уклањањем лажних производа са тржишта, можете ограничити штету. Такође би требало да се уклоне лажни производи из продавница и малопродајне мреже.

Обавестите јавност
Када предузеће открије да је препродавало фалсификоване или пиратске производе нехотице, потрошаче треба обавестити како би се спречили штетни ефекти.

Да ли сте копирали друге?
Да ли вас је контактирало неко друго предузеће (или његов адвокат), које производи оригинални производ? Ако је одговор да, ево неколико ствари које можете учинити:

 • Одговорите на време у писаном облику и опишите своје становиште по том питању,
 • Ако верујете да сте погрешно оптужени, образложите то у писaном облику. Може се десити да је легална копија (нпр. произведена по лиценци од другог произвођача) или предмет легалног паралелног увоза.

Водите рачуна о потрошачима

Фалсификовање и пиратерија се углавном јављају у вези са луксузном робом. Данас се готово све врсте производа могу копирати илегално – на пример козметика, електроника, лекови, играчке, парфеми, алати и храна. Истовремено, произвођачи фалсификованих и пиратских производа постали су бољи у копирању изгледа производа. То може имати озбиљне последице по потрошаче.

Шта се дешава ако ваше предузеће нехотице купује и препрода лажне производе – или лажне делове које убаците у готове производе?
Поред санкција од стране носиоца права и/или управних органа, то може бити опасно и за потрошаче!
Може бити тешко разликовати фалсификоване и пиратске производе од оригиналних производа. Произвођачи фалсификованих и пиратских производа постали су бољи у опонашању изгледа производа. Истовремено, више се не фалсификује само луксузна роба. Данас су скоро све врсте производа у опасности да буду фалсификоване.

Много је захтева који се стављају пред произвођаче разних добара, нпр. пред произвођаче хране, лекова, играчака и резервних делова за аутомобиле или авионе. Ти захтеви, између осталог, обезбеђују да сви делови производа буду у складу са безбедносним и здравственим стандардима, тако да потрошачи не могу да се разболе или да буду изложени другим опасностима купујући производе.

Фалсификовани или пиратски производи обично не испуњавају такве захтеве. Поред тога, они ће често садржати супстанце које нису одобрене. Као резултат, физички контакт са производима може довести до алергијских реакција потрошача – на пример, ако одећа или играчке садрже недозвољену боју или ако хигијенски производи садрже штетне хемијске супстанце.

У вези са електроником, машинама, моторима, аутомобилима итд., постоји ризик да фалсификовани и пиратски производи не буду у складу са техничким спецификацијама из релевантних прописа. То може довести до лома производа, експлозије, пожара, електричног удара итд.

Фалсификовани лек је опасан. Он је ван контроле надлежног органа и у многим случајевима не садржи активне састојке – или садржи нетачне дозе или саставе. Поред тога, фалсификовани лек се ретко производи и складишти под одговарајућим и хигијенским условима. Фалсификовани лекови најчешће улазе у земљу приликом куповине путем интернета у страним веб трговинама које нису овлашћене за продају лекова. Зато треба водити рачуна и куповину лекова и медицинских средства обављати путем овлашћених продајних места, у апотекама или овлашћеним местима за продају путем интернета.

CE ознака
Постоје и примери фалсификовања CE ознака. Ознака CE на производу значи да производ испуњава европске минималне здравствене и сигурносне захтеве. Многе врсте производа не смеју се стављати на тржиште, продавати и користити у EU/ЕЕА, уколико нису означене знаком CE . Да би се преварили купци, CE ознаке се понекад фалсификују паралелно са лажним производима. То значи да CE ознака на производу неће увек гарантовати да је производ оригиналан и да је у складу са европским минималним стандардима.

Сарадња са управним органима

Као предузеће које је носилац неког од права интелектуалне својине, можете да затражите да Управа царина потражи фалсификоване и пиратске копије ваших производа приликом уласка у земљу – на пример, ако имате регистрован жиг, индустрисјки дизајн, патент/мали патент или ауторско право, потребно је да поднесете захтев за предузимање мера од стране Управе царина. Уколико се усвоји, захтев траје годину дана и може се продужавати.

Такође, од надлежне инспекцијске службе, Тржишне инспекције, Министарства тровине, туризма и телекомуникација или неке друге инспекције у зависности од надлежности, можете затражити да се по сличном принципу, подношењем захтева, прати промет на унутрашњем тржишту ради идентификовања и/или повлачења фалсификованих копија ваших производа који су предмет заштите неким од права интелектуалне својине.

Када затражите помоћ од управних органа, добра је идеја пружити што више информација о својим производима, правима интелектуалне својине, транспортним рутама итд. На овај начин надлежни управни органи, нпр. царински орган, биће у бољој позицији да изврше анализе ризика и препознају робу која повређује права интелектуалне својине.

Задржавање робе

Управни органи могу задржати робу и по службеној дужности – тј. без захтева за акцију носиоца права. Ово се односи на ону робу која представља ризик за безбедност или здравље потрошача или ако се сумња на организовани криминал. У таквим случајевима, Управа царина или инспекцијске службе обично контактирају и друге органе, полицију, тужилаштво, или одељења за високо-технолошки криминал ових органа, уколико се повреда врши путем интернета.

Робу која је сумњива у погледу повреде права интелектуалне својине, а није обухваћена важећим захтевом за предузимање мера, нпр. царински орган може задржати, односно може обуставити пуштање такве робе у захтевани царински поступак по службеној дужности. Код оваквог задржавања лице које има права на подношење захтева, исти мора поднети у року од четири радна дана, јер се у супротном роба пушта декларанту или држаоцу на располагање.

Ако ваше предузеће утврди да задржана роба крши ваша права интелектуалне својине, морате обавестити царинске органе у року од 10 дана (3 дана за кварљиву робу). У супротном, роба ће бити пуштена увознику осим у случају да се покрене поступак за утврђивање повреде права интелектуалне својине о чему треба да буде обавештен и цариснки орган. Поступање царинског органа је дефинисано Уредбом о условима и начину за примену мера за заштиту интелектулане својине на граници.

Шта можете учинити сами?

Као носилац права можете на неколико начина допринети напорима царинских органа и других управних органа (нпр. инспекцијских органа) у Републици Србији против фалсификоване и пиратске робе. Испод смо навели три ствари које можете учинити.

Поднесите захтев за заштиту права интелектуалне својине управним органима
На поднети захтев, царински орган или нпр. Тржишна инспекција врши надзор промета робе на граници односно на унутрашњем тржишту у циљу идентификовања и/или задржавања фалсификованих или пиратских копија ваших производа.

Обавештавајте управне органе
Многи носиоци права имају широко знање о фалсификовању и пиратерији својих производа. У вашем интересу може бити да управним органима пружите што више информација о томе где се лажни производи производе, где се продају и како се могу разликовати од оригиналних производа.
Царински органи на пример, могу ефикасније да делују уз информације о одређеној пошиљци, ако носилац права може да пружи одређене информације о превозу – нпр. број лета или име брода.
Поред тога, Управа царина и инспекцијске службе често учествује на састанцима, семинарима или форумима уз сарадњу са носиоцима права и организацијама заинтересованих страна.

Праћење случаја
Када царина задржи робу под сумњом да је фалсификована или пиратска копија, контактираће увозника и носиоца права. Носилац права ће имати увид у изглед задржаних производа који ће им омогућити да утврде да ли су производи фалсификовани или пиратски.

Ако је носилац права царинском органу потврдио да је производ кривотворен – а прималац се противи уништењу – на носиоцу права је да контактира увозника ради тражења решења поравнања или да покрене судски поступак, за утврђивање повреде права и накнаду штете.

Једном када се донесе коначна судска одлуку, царински орган дужан је да уништи или пусти задржане производе.

Поступање Управе царина у вези са заштитом права интелектуалне својине погледајте ОВДЕ.

Сарадња са царинским органима у ЕУ
Српска предузећа која имају права интелектуалне својине на снази у ЕУ могу затражити да царинске власти обрате пажњу на робу која би могла да крши њихова права интелектуалне својине уласком на царинско подручје ЕУ и захтевати да царинске власти ЕУ спрече увоз фалсификоване или пиратске робе.

Постоје две врсте захтева:

 • Национални захтев – захтев упућен држави чланици ЕУ за деловање царинских власти у тој земљи;
 • Захтев на нивоу ЕУ – захтев поднет у једној држави чланици за деловање у две или више држава чланица ЕУ.

Детаљније информације и обрасци за царинско деловање у ЕУ доступни су на веб страници Европске комисије.

Прави оквир и терминологија

Правни оквири

Овде можете сазнати више о различитим облицима права интелектуалне својине и објашњење терминологије у вези са фалсификовањем и пиратеријом.

Ауторско право

Ауторско право је право аутора на делу које је створио. Примери ауторских дела су књижевна дела, музичка дела, ликовна дела, филмска дела, драмска дела, рачунарски програми и тако даље. За разлику од патената, жигова, индустријског дизајна и других права индустријске својине, ауторско право настаје самим чином стварања ауторског дела. Није потребно водити поступак пред Заводом или судом или било којим другим државним органом да би вам било признато право на ауторском делу које сте створили. Ауторско права траје током живота аутора и 70 година након његове смрти.

Сазнајте више

Сродна права

Сродна права штите инвестицију одређеног лица у стварање примерака ауторских дела. На пример ако један аутор напише песму, исти или други аутор компонује музику, та песма мора да буде снимљена да би се емитовала преко радија и тако доспела до публике. Лице које уложи новац или друга средства за снимање песме у музичком студију је произвођач фонограма (назива се још и музички продуцент) а његово право на снимак песме назива се право произвођача фонограма. То је пример сродног права. По истој логици, штите се као сродна права и инвестиције у стварање филма, емисија (емисије производе радио и ТВ емитери, на пример), базе података, итд. Посебну врсту сродног права чини право интерпретатора. Глумци, певачи, рецитатори, балетани итд, сви они имају права на својим интерпретацијама.

Сазнајте више

Жиг

Жиг је правно заштићен знак којим физичко и правно лице обележава своје робе и услуге у промету, како би потрошачи могли да их разликују од истоврсних или сличних роба и услуга које на тржишту нуди неко друго физичко или правно лице. Знак који се штити жигом може се састојати од речи, логотипа, слогана, комбинације слова и бројева, али се могу састојати и само од стилизованог графичког приказа саме робе или њеног паковања – нпр. бочица парфема. Жиг се стиче у Републици Србији у поступку за признање жига који се састоји од: подношења пријаве за признање жига, испитивања испуњености услова за регистрацију жига од стране Завода, објавом пријаве жига уколико не постоје сметње за регистрацију, и на крају регистрацијом жига након истека рока од три месеца од објаве жига уколико није упућен приговор регистрацији жига. Цео поступак обично траје до шест месеци од дана подношења пријаве. Жиг важи 10 година уз могућност продужења неограничен број пута на периоде од 10 година.

Сазнајте више

Индустријски дизајн

Индустријски дизајн је право којим се штити спољашњи изглед неког производа или његовог дела. Индустријски дизајн може да буде тродимензионалан (облик обуће, каросерија аутомобила, изглед играчке, итд.) или дводимензионалан (шара на некој одећи, дизајн неког платна, итд). Индустријски дизајн се стиче у Републици Србији у поступку регистрације који почиње подношењем пријаве индустријског дизајна, затим испитивањем од стране Завода и на крају регистрацијом дизајна уколико су испуњени услови за заштиту овим правом. Таксе које се плаћају за одржавање индустријског дизајна су на периоде од по пет година а трајање дизајна је максимално до 25 година.

Сазнајте више

Патент

Патентом се стиче заштита на одређено техничко решење – а не на идеју као такву. На пример, патентна заштита не може се дати идеји да се направе брисачи на колима који не остављају трагове. Патентна заштита може се доделити само описаном техничком решењу које решава проблем остављања трагова од брисача на ветробранском стаклу.

Другим речима, патент је право којим се штити проналазак. Да би проналазак био заштићен патентом, неопходно је да буде нов, да има инвентивни ниво и да буде индустријски применљив. Патентом се штите проналасци из свих области технике – машинства, фармације, биотехнологије, електротехнике, грађевинарства, хемије, итд. За заштиту патентом неопходно је покренути поступак заштите проналаска подношењем пријаве патента коју Завод испитује, а уколико су испуњени услови за заштиту (новост, инвентивни ниво и индустријска примењивост), Завод региструјуе патент а заштита траје до 20 година (од датума пријаве) уз плаћање такси за одржавање на годишњем нивоу почев од треће године.

Сазнајте више

Мали патент

Заштита малим патентом је слична заштити патентом, али за разлику од патента, Завод не испитује да ли је тај проналазак нов, да ли има инвентивни ниво и да ли је индустријски применљив. Завод испитује само да ли је пријава малог патента уредна те да ли има све законом прописане елементе и само на основу тога признаје заштиту малим патентом. Малим патентом се штите проналасци који се односе на конструкцију, распоред саставних делова неког уређаја, као и на друге аспекте производа. Проналасци који се односе на поступак или примену поступка, не могу се штитити малим патентом као ни проналасци који се односе на хемијске супстанце и композиције, биолошки материјал и лекове. Мали патент траје максимално до 10 година и обично се добија у року од неколико месеци. Мали патент је неиспитано право, и уколико дође до повреде малог патента, носилац треба прво да тражи од Завода да се испита мали патент и ако је испуњен услов новости и инвентивности, може да покрене спор због повреде.

Сазнајте више

Ознаке географског порекла

Ознаке географског порекла су заједнички назив за две врсте ознака: име порекла и географску ознаку. Обе ознаке су колективно право и могу их користити сви произвођачи који испуњавају услове из елабората којим се дефинише нпр. поступак производње, географско подручје не коме се обавља производња и друго. Право обележавања регистрованим ознакама стиче се поношењем захтева, испитивањем и на крају признањем својства овлашћеног корисника ОГП.

Име порекла је географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју. На пример, за „Лесковачки домаћи ајвар”, производ је ајвар, а име његовог порекла је „Лесковачки домаћи ајвар”.

Географска ознака је ознака која указује да одређена роба потиче са одређеног географског подручја (из одређене земље, региона или локалитета), где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике робе, суштински могу приписати баш том географском пореклу. На пример, географска ознака заштићена на територији Републике Србије је „Вода Врњци”, а односи се на робу: минерална вода, чије извориште је у Врњачкој Бањи.

Ознаке географског порекла могу имати велику комерцијалну вредност и могу бити изложене кршењу/фалсификовању од стране нелегитимних произвођача који користе репутацију таквих ознака а не испуњавају услове за заштиту овим ознакама.

Сазнајте више

Терминологија

На овој веб локацији користимо изразе „фалсификовање и пиратерија“ у вези са заштићеним знаковима – жиговима или производима који су јако слични или верне копије жигова или производа других носилаца и који стога повређују  права тих носилаца. Таква права могу нпр. бити заштићени знакови – жигови, индустријски дизајни, патенти или ауторска права. Ове врсте права се такође називају једним општијим именом – права интелектуалне својине или укратко као скраћеница – права ИС. Често се могу срести и овде коришћени алтернативни изрази као што су кривотворени производи или лажни производи.

Права интелектуалне својине помажу у промоцији иновација и креативности у друштву. То је зато што особа или привредни субјекат који ствара дела уметности, слике, музику, књижевност, проналаске, дизајне, логотипе итд. може за то добити ексклузивно право. Ексклузивно право омогућава носиоцима права да комерцијално користе своје креације и да на различите начине имају приходе од њих. Проналазач може нпр. одлучити да свој патент прода неком  предузећу којем ће то право помоћи да развије пословање. Ексклузивно право спречава друге да експлоатишу или „украду“ техничко решење описано у патентном документу  без дозволе носиоца права. Ексклузивно право је ограничено одређеним временским периодом и може се сматрати наградом за стваралачки труд. Права индустрисјке својине (нпр. патент, жиг, индустрисјки дизјан) су ограничена и територијално и важе само у земљама у којима су регистровани.

Ексклузивна права прописана су законима у којима су правно регулисани неопходни услови за заштиту, стицање, власништво и коришћење права интелектуалне својине, и то за свако право појединачно у Републици Србији у:  Закону о патентима, Закону о жиговима, Закону о индустријском дизајну, Закону о ауторском и сродним правима, итд.

Ови закони нуде различите врсте заштите. Производ може истовремено бити заштићен са неколико врста права интелектуалне својине.

На пример, фармацеутски производи су врста производа која је често заштићена са неколико врста права интелектуалне својине. Сам фармацеутски производ може бити заштићен патентом, било да покрива одређени поступак производње нпр. лека, самог активног састојка или хемијске композиције коју представља лек или употребу тог лека. Посебан, нови облик таблете/капсуле може бити заштићен индустријским дизајном . Поред тога, назив лека – и назив/логотип предузећа које стоји иза њега – могу се заштитити жиговима. Такође, пратећа упутства за употребу лекова обично ће бити заштићена ауторским правима.

Паралелни увоз
Фалсификовани и пиратски производи понекад се мешају са паралелним увозом, али појмови нису идентични.

Паралелни увоз укратко значи да продавац купује оригиналну робу у другој земљи и увози је нпр. у Републику Србију. У зависности од тога где се дешава паралелни увоз, то може бити потпуно легално. Законски, паралелни увоз често може користити потрошачима у доступности оригиналног производа по нижим ценама.

Паралелни увоз заснован је на принципу потрошње. Оригинална роба која је легално доведена на тржиште може се препродати без дозволе власника права. Другим речима, права носиоца права се исцрпљују (троше) првобитном продајом.

У Закону о жиговима који је ступио на снагу 2020. године, Република Србија је напустила до тада важећи принцип националног исцрпљења права (није био дозвољен паралелни увоз) са међунардним исцрпљењем права (могућ је паралелни увоз). Последњим законским решењем ноцилац права нема право да забрани коришћење жигом заштићеног знака у вези са робом која је њиме обележена, а коју је било где у свету ставио у промет носилац жига или лице које је он овластио.

 

Санкције

Санкције у случају повреде права интелектуалне својине укључују, између осталог:

Накнада штете
Онима који учине повреду права интелектуалне својине, судови могу изрећи казне за повреду права интелектуалне својине у виду накнаде штете. Генерално, штета се израчунава на основу губитка који је претрпела оштећена страна, али може да укључује и накнаду за незакониту употребу. Коначно, штета такође може покрити нефинансијску штету, нпр. када су повређена морална права аутора.

Новчане казне и затвор
Одређени облици повреде права интелектуалне својине, прописани су и као кривична дела у Кривичном законику, а казнене мере могу бити изречене ономе ко је та дела извршио као што су плаћање новчане казне или казна затвора. Санкције прописане Кривичним закоником су за повреду моралних права аутора и интерпретатора, неовлашћено искоришћавања ауторског дела и предмета сродног права, неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ауторском и сродним правима, повреда проналазачког права и неовлашћено коришћење туђег дизајна. За тешке повреде прописана је казна затвора и до 8 година.

Уништавање
Роба која се сматра фалсификованом и пиратском обично се уништава, али се може извршити и забрана отуђења, одузимање или трајно уништење без накнаде материјала и предмета који су употребљени у производњи фалсификованих или пиратских предмета

ZIS