Мала и средња предузећа и интелектуална својина

Мала и средња предузећа обављају приближно 90% светског пословања, запошљавају приближно 50% светске радне снаге и стварају око 40% националног дохотка у већини националних економија.

Мала и средња предузећа данас су покретачка иновативна снага у глобалној економији. Мала и средња предузећа обављају приближно 90% светског пословања, запошљавају приближно 50% светске радне снаге и стварају око 40% националног дохотка у већини националних економија. Зато се и каже да су мала и средња предузећа „кичма сваке националне економије“.
Креативни капацитет наших малих и средњих предузећа, међутим, често није искоришћен у потпуности, пре свега зато што наши привредници не поседују одговарајућа знања о интелектуалној својини. Према искуствима Центра, наша мала и средња предузећа штите интелектуалну својину тек онда када дођу у неки проблем, или када им је заштита интелектуалне својине услов за закључење неког посла.

Добра идеја може бити кључна за развој нечијег пословања, а добре идеје су често подложне копирању. Интелектуална својина ту игра важну улогу тако што:

  • успоставља правни монопол на вашем проналаску, знаку, дизајну и тако даље, и гарантује вам да нико не сме вашу креацију да користи без ваше дозволе;
  • рекламира ваш производ;
  • доприноси вашој репутацији озбиљног привредника који брине о својим правима;
  • знатно умањује ризик да себе несвесно доведете у ситуацију да повредите нечије право и изложите се непријатностима.

Шта све може да се заштити као интелектуална својина?

Заштитите ваша иновативна техничка решења од конкуренције

Ваш иновативни или унапређени производ/поступак може се као проналазак, под одређеним условима заштитити патентном или малим патентом. Веома је важно да прво поднесете пријаву патента или малог патента пре пуштања производа на тржиште због услова новости који је неопходан за заштиту.

Патентом можете да спречите друге да користе ваше техничко решење и осигурате себи бољу позицију на тржишту, што поред осталог подразумева:

  1. већу правну сигурност – знатно су мање шансе да вас неко некажњено копира;
  2. могућност да лако (путем лиценце, на пример) располажете својим правима;
  3. подигнете вредност свог предузећа јер патент спада у такозвану нематеријалну имовину чији је удео у савременој економији све већи и већи, итд.

Заштитите ваш визуелни идентитет на тржишту

Уколико градите вашу препознатљивост на тржишту кроз назив, лого или други знак који користите у промету, или желите да ваш производ буде препознатљив и путем новог, спољашњег изгледа производа или паковања, тада треба да размислите о заштити жига или индустријског дизајна.

Заштита знака жигом – Знак којим обележавате ваше производе или услуге предмет је заштите жигом. Када заштитите свој знак жигом, значајно ћете умањити опасност од неовлашћеног копирања. Са исправом о жигу далеко ћете успешније заштити своје интересе на суду ако дође до некаквог спора.

Жиг је и одлична реклама, често се каже да жиг продаје робу. Без жига, не можете да градите свој „бренд“.

Зато је важно да већ на самом почетку пажљиво изаберете и креирате ваш знак тако да заиста буде препознатљив и оригиналан. Знак не сме да буде описан (на пример, не можете заштити знак „телевизор“ за телевизоре) или сличан са другим знацима разликовања којима се обележава слична или истоветна роба или услуга на тржишту.

Заштитите дизајн вашег производа

Потрошачи се одлучује да купе неки производ једноставно зато што им је леп. „Лепота“ једног производа штити се управо дизајном. Регистрацијом индустријског дизајна обезбеђујете средство да спречите конкуренцију да производи или пушта у промет идентичан или битно сличан производ.

Заштитите оригиналне креације које настају у вашем предузећу

Постоје читаве индустрије које се заснивају на ауторском праву и њих често називамо креативним индустријама. ИТ индустрија, индустрија видео игара, музичка и филмска индустрија, издавачка делатност, издавање књига, новина и часописа, све су то примери креативних индустрија. Уколико ваше пословање заснивате на креирању оригиналних, креативних дела која спадају у домен заштите ауторским и сродним правима, треба знати да не постоји формални поступак за заштиту ауторског права. Ауторско право настаје у тренутку настанка оригиналног дела (песме, приче, сликарског платна, илустрације, фотографије, итд), и ни један државни орган не треба да вам призна ауторско право на вашем делу.

У Заводу постоји могућност депоновања ауторских дела. Чином депоновања, како је речено, не настаје ауторско право. Па ипак, уверењем о депонованом ауторском делу доказујете да сте аутор. Међутим, то није апсолутна претпоставка, друга страна може то на суду да оспорава. Ипак, корист постоји: суд је дужан да претпоставља да сте ви аутор а друга страна мора да доказује да то није тачно. Ово је нарочито корисно ако се ради о делима која још нисте објавили или која тек планирате да искоришћавате у промету.

С друге стране, уколико користите у пословању ауторска дела која нису створена у вашем предузећу, већ су настала од стране спољашњих сарадника, увек треба дефинисати власништво над тим делима уговорима, нпр. о наруџбини ауторског дела, као и начине коришћења таквих дела, затим прибавити дозволе носиоца права за коришћење одређених дела уколико нису предмет наруџбине, нпр. у рекламним кампањама или за друге сврхе.

 

Који су други начини заштите знања, информација и иновација?

Права интелектуалне својине представљају правну заштиту ваших креација, али ваше идеје или друге нематеријалне вредности можете и фактички да заштитите као пословну тајну. Пословном тајном могу да се заштите различите врсте информација које су за пословање вашег предузећа важне, а нису јавно доступне, као што су: поступци производње, пословни и финансијски планови, рекламне стратегије, резултати испитивања тржишта, спискови добављача и клијената, архитектонски пројекти и слично. Све наведене информације привредним субјектима обезбеђују предност над конкуренцијом и стога је за њих веома значајно да им се законом гарантује заштита од аката нелојалне конкуренције – неовлашћеног откривања, прибављања и коришћења пословне тајне. Уколико имате информације које могу бити предмет заштите пословне тајне, пожељно је да се обратите адвокатима или другим правним заступницима.

ZIS

Искуства српских компанија

Сазнајте из прве руке приче српских компанија о искуству са интелектуалном својином