Мала и средња предузећа

Искуства српске фирме Металка Мајур са неовлашћеним копирањем њиховог жига

Металка Мајур је заштитила знак жигом да би спречила могућност да конкуренција пласира производе под знаком Металке Мајур и неовлашћено користи овај знак у промотивне, рекламне и остале пропагандне сврхе.

Пре шест месеци су се на тржишту (у два малопродајна објекта) појавиле копије наших производа. Дописом смо се обратили правном лицу код кога су уочени ови производи. У допису смо објаснили да Металка Мајур има искључиво право на знаку Металка Мајур и тражили смо да ове производе повуче из продаје. Након пријема нашег дописа, правно лице је то учинило. На основу исправе о жигу, успели смо, без губитка новца и времена, да спречимо настанак ненадокнадиве штете.

Регистрацијом жига обезбеђује се сигурност да је потрошач купио оригиналан производ, тј. добар и постојан квалитет. Жиг је својеврсна гаранција да ће производ испунити очекивања потрошача у погледу перформанси производа. То купца мотивише да и у следећој куповини купи производе обележене заштићеним знаком Металка Мајур, јер по томе лако и једноставно препознаје гарантовани квалитет.

Имајући у виду да у културу интелектуалне својине спада и праћење знакова којима конкуренција и пословни партнери обележавају своје производе, претраживање базе жигова (бесплатно доступне базе на сајту Завода) спада у редовне пословне активности нашег привредног друштва.”

Дејан Миленковић, заменик генералног директора, Металка Мајур д.о.о.

Искуства српских компанија

Сазнајте из прве руке приче српских компанија о искуству са интелектуалном својином