Мала и средња предузећа

Подношење захтева тржишној инспекцији - ефикасно и лако предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине – искуства компаније Зајечарско д.о.о

„Компанија Уједињене српске пиваре Зајечарско д.о.о. жигом преноси купцима различите информације, као што су: јединствена формула, квалитетни састојци, стандардизован поступак. Домаћа пива резултат су искуства, врхунске технологије и добрих рецептура.

Један од разлога због којег смо заштитили своје знакове је да би се избегла повреда права од стране трећих лица. Наиме, планирамо да поднесемо захтев за заштиту права тржишној инспекцији за повећани надзор, ради спречавања потенцијалне повреде заштићеног права. На основу података који су садржани у захтеву (опис робе, исправа о жигу, подаци на основу којих може да се препозна наша пошиљка или паковање, узорак, односно, фотографије робе…), тржишна инспекција може веома ефикaсно и лако да предузме мере за заштиту права интелектуалне својине, међу којима је и привремено одузимање робе.

Услуга Завода “Дијагностика интелектуалне својине” позитивно се одразила на пословање компаније, у смислу да је већа свест код запослених о постојећој позицији и потенцијалима брендова компаније, о видовима потенцијалног кршења права интелектуалне својине како би се лакше препознали и како би се благовремене преузеле одговарајуће мере у смислу заштите.”

Бојана Обућина Крчмар, Уједињене српске пиваре Зајечарско д.о.о, Зајечар (данас Heineken Srbija)

Искуства српских компанија

Сазнајте из прве руке приче српских компанија о искуству са интелектуалном својином