Директор Завода за интелектуалну својину - Владимир Марић

Рођен је 3. марта 1972. године у Лозници. У родном граду је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1997. године. На истом факултету је 2004. године и магистрирао на катедри за интелектуалну својину. Звање магистра стекао је и на Правном факултету Универзитета у Торину, Италија, такође из области интелектуалне својине.

У Заводу за интелектуалну својину ради од 1998. године до данас. Почео је као приправник, потом је био испитивач за жигове, начелник Одељења за жигове, помоћник директора за ауторско и сродна права и међународну сарадњу. Од 30. децембра 2015. године је радио као вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину, а од 31. јануара 2018. године је директор Завода за интелектуалну својину.

Једанаест година радио је као наставник на Правном факултету Универзитета Унион у Београду где је предавао Увод у грађанско право (2004-2008) и интелектуалну својину (2006-2015).

Објавио је већи број стручних чланака из области жигова и ауторског права, као и три књиге, једну из области ауторског права и две из области жигова. Ожењен је и има троје деце: Милана, Вука и Ленку.

ZIS