Конкурси за послове и пројекте

Преглед објава за нова радна места и пројекте у оквиру Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

Попуњавање извршилачких радних места у Заводу за интелектуалну својину

Радна места:
1. испитивање уредности пријава за заштиту проналазака, рад по европским патентима и међународним пријавама патената, у звању саветника, у Одсеку за правна питања патената
2. објаву и подршку систему управљања квалитетом, у звању саветника, у Одсеку за објаву пријава и регистрованих права и систем управљања квалитетом
3. пријем и упис у регистар права индустријске својине, у звању референта, у Одељењу за регистре
4. развој заштите интелектуалне својине и анализу података, у звању саветника, у Групи за развој заштите интелектуалне својине

Прикажи више
До 10.08.2023

Интерни конкурс у Заводу за интелектуалну својину

Радно место:
1. подршка кадровским и пословима јавних набавки, у звању сарадник, Одсек за управљање кадровима, планска документа и подршку управљању и опште послове

Прикажи више
До 02.06.2022

Попуњавање извршилачких радних места у Заводу за интелектуалну својину

Радна места:
1. претходно испитивање пријава жигова, у звању саветника, у Одељењу за жигове
2. рад на друштвеним мрежама и реализацију програма Центра, у звању саветника, у Центру за едукацију и информисање

Прикажи више
До 05.05.2022

Попуњавање извршилачких радних места у Заводу за интелектуалну својину

Радна места:
1. вођење поступка по регистрованим правима, у звању саветника, у Одељењу за регистре
2. подршка у вођењу поступка по регистрованим правима, у звању сарадника, у Одељењу за регистре

Прикажи више
До 10.03.2022

Интерни конкурс у Заводу за интелектуалну својину

Положај који се попуњава: Помоћник директора – руководилац Сектора за међународну сарадњу, едукацију и информисање и информациони систем у Заводу за интелектуалну својину – положај у четвртој групи

 

Прикажи више
До 14.01.2022

Попуњавање извршилачког радног места у Заводу за интелектуалну својину

Радно место: Начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за жигове, Сектор за знаке разликовања

Прикажи више
До 05.03.2021

Попуњавање извршилачког радног места у Заводу за интелектуалну својину

Раднo местo: за финансијске послове, у звању саветника, у Групи за финансијске послове

Прикажи више
До 26.11.2020

Попуњавање извршилачког радног места у Заводу за интелектуалну својину

Радна места:
1.испитивање пријава патената и малих патената и израду извештаја о претраживању, у звању саветника, у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику у Сектору за патенте
2. испитивање пријава индустријског дизајна и послове дијагностификовања интелектуалне својине, у звању саветника, у Групи за индустријски дизајн и ознаке географског порекла у Сектору за знаке разликовања
3. евиденционе послове, у звању млађег сарадника, у Одсеку за управљање кадровима и опште послове

Прикажи више
До 22.10.2020