Завод за интелектуалну својину Републике Србије

Телефони у Заводу за интелектуалну својину

Централа:  +381 11 20 25 800
Уколико нисте сигурни које право вас интересује, назовите наведени број, објасните укратко оператору шта је предмет вашег интересовања и он ће вас спојити са надлежним службеником

Уколико вас интересују износи појединачних такси погледајте ОВДЕ.

Информације о предметима у поступку

Брзо и лако у пар корака проверите статус вашег предмета. Унесите број вашег предмета у поступку и добићете контакт надлежног службеника коме можете послати мејл или га контактирати путем телефона у периоду од 14:00-15:00 часова сваког радног дана.

Провери статус

Основне информације о правима интелектуалне својине
011 20-25-841, 011 20-25-842, 011 20-25-840, 011 20-25-916.

Основне информације о жиговима
011 20-25-841, 011 20-25-842, 011 20-25-868, 011 20-25-934, 011 20-25-840.

Основне информације о патентима
011 20-25-840, 011 20-25-842, 011 20-25-916, 011 20-25-972, 011 20-25-926, 011 20-25-835.

Основне информације о индустријском дизајну
011 20-25-958, 011 20-25-957.

Основне информације о ауторском и сродним правима
011 20-25-862, 011 20-25-881.

Телефонске информације о регистрованим правима индустријске својине
О регистрованим жиговима: (011) 20-25-810;
О регистрованим патентима: (011) 20-25-808;
О регистрованим малим патентима и дизајну: (011) 20-25-807;
О упису промена у регистре: (011) 20-25-844.

Телефонске информације о активностима Центра за едукацију и информисање
011 20-25-841, 011 20-25-840, 011 20-25-842, 011 20-25-916, 011 20-25-835.

Информације у вези са е-Пријавом
011 20-25-841, 011 20-25-823.

 

Важни телефони у Заводу за интелектуалну својину

Директор:
Владимир Марић
011 20-25-902

Сектор за патенте

Помоћник директора:
Aлександра Михаиловић (011) 20-25-929

Одељењe за машинство, општу технику и електротехнику
Начелник: Наташа Миловановић (011) 20-25-908
Снежана Шарбох (011) 20-25-910
Мирјана Јелић (011) 20-25-924
Зорица Петровић (011) 20-25-918
Саша Здравковић (011) 20-25-972
Милан Миљевић (011) 20-25-920
Драган Васиљевић (011) 20-25-919

Одсек за хемију и хемијску технологију
Шеф Одсека: Јелена Томић-Кесер (011) 20-25-925
Јелена Тешић (011) 20-25-926
Ивана Крџић (011) 20-25-915

Одељење за правна питања патената:
Начелник: Марија Даскаловић Илић (011) 20-25-930
Љиљана Николић (011) 20-25-928
Ивана Жикић (011) 20-25-931
Маја Милићевић (011) 20-25-907
Љиљана Милетић (011) 20-25-904
Драгољуб Муцић (011) 20-25-906

 

Сектор за знаке разликовања

Помоћник директора:
Марија Божић (011) 20-25-941

Одељење за жигове:
Начелник: Милена Марсенић (011) 20-25-962

Извршиоци у поступку по националним пријавама жигова
Гордана Ковијанић (011) 20-25-880
Јованка Самарџић (011) 20-25-932
Ивана Дамњановић (011) 20-25-864
Наташа Динић (011) 20-25-868
Марија Белчевић (011) 20-25-956
Сандра Раичевић (011) 20-25-948
Маја Вуксановић (011) 20-25-945
Виолета Илиевска Ђорђевић (011) 20-25-934
Игор Грујић (011) 20-25-933

Извршиоци за међународно регистроване жигове:
Марија Петровић (011) 20-25-942
Данијела Новаковић (011) 20-25-878
Милица Адамовић (011) 20-25-946
Снежана Груловић (011) 20-25-939

Група за индустријски дизајн и ознаке географског порекла:
Руководилац Групе: Милица Адамовић (011) 20-25-946 (ОГП)
Гордана Стојановић Јовчић (011) 20-25-958
Вања Стијаковић (011) 20-25-957

 

Сектор за међународну сарадњу, едукацију и информисање и информациони систем

Помоћник директора:
Даниела Златић Шутић (011) 20-25-835

Група за међународну сарадњу и европске интеграције
Руководилац Групе: Татјана Стевановић (011) 20-25-951
Драгана Перишић (011) 20-25-903
Мара Калајџијевић (011) 20-25-954

Центар за едукацију и информације
Руководилац Центра: Зорица Обрадовић (011) 20-25-916
Наташа Милојевић (011) 20-25-840
Светлана Радосављевић (011) 20-25-841
Јасна Делибашић (011) 20-25-842
Татјана Танасковић (011) 20-25-938

Чланови Центра из Сектора за патенте
Саша Здравковић (011) 20-25-972
Јелена Тешић (011) 20-25-926

Одсек за информациони систем
Шеф Одсека: Алексеј Перић (011) 20-25-854
Марко Бранковић (011) 20-25-856
Нада Павловић (011) 20-25-823

 

Одсек за ауторско и сродна права

Шеф Одсека: Зорица Гулас (011) 20-25-832
Милош Расулић (011) 20-25-862
Ивана Гајић Арсић (011) 20-25-881

Одељење за регистре

Начелник: Биљана Јовичић (011) 20-25-980
Правна питања: Јелена Костић (011) 20-25-844
Регистар патената: Тања Марковић (011) 20-25-808
Регистар малих патената, дизајна и ОГП: Светлана Живовић (011) 20-25-807
Регистар жигова: Јасмина Арсић (011) 20-25-810
Експедиција: Јелена Богосављевић (011) 20-25-805

Писарница:
Тијана Милетић (011) 20-25-811
Кристина Траиловић (011) 20-25-801

Група за развој заштите интелектуалне својине

Руководилац Групе: Наташа Хасура (011) 20-25-860
Ненад Павловић (011) 20-25-828

 

Остали важни телефони

Група за финансијске послове: Сандра Јовановић, руководилац Групе (011) 20-25-955
Одсек за управљање кадровима и опште послове: Владимир Танкосић, шеф Одсека (011) 20-25-861
Информације од јавног значаја и упис у листу заступника: Биљана Јовичић, начелник Одељења за регистре (011) 20-25-980
Информације о полагању заступничког испита за знаке разликовања: Наташа Динић (011) 20-25-868
Информације о полагању заступничког испита за патенте: Љиљана Николић(011) 20-25-928
Библиотека Завода: Јасна Делибашић (011) 20-25-842
Администратор друштвених мрежа и вебсајта Завода: Татјана Танасковић (011) 20-25-938
Лице одговорно за ажурирање вебсајта Завода: Драгана Томић Стоиљковић (011) 20-25-976

Уплатни рачуни

Уплатни рачун за административне таксе:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30880845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: основ уплате и/или број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину

Уплатни рачун за одржавање у важности европског патента чији је датум подношења пријаве 1. октобар 2010. године или каснији:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30686845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: на обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (Такса за одржавање), као и број предмета, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број не постоји унети број европског патента.