Шта је интелектуална својина?

Главна сврха права интелектуалне својине је подстицање иновација и креативности кроз омогућавање да проналазачи, аутори и други креатори интелектуалних добара добију праведну награду за свој рад и да могу да живе од резултата свог рада, а такође и да заштите улагања у репутацију бренда.

Права интелектуалне својине омогућавају својим носиоцима да спрече друге да копирају или користе њихова заштићена права без дозволе. Права интелектуалне својине дају могућност искључивог коришћења а њихови носиоци могу да остваре и приход кроз накнаде од продаје или коришћења своје интелектуалне својине од стране других лица. Ови приходи могу помоћи у финансирању даљег истраживања и развоја а тиме и подржати раст предузећа. Овај вид економске сигурности, подстиче компаније и истраживаче да улажу у развој иновација, других креација и брендирање производа и услуга, од којих и друштво и наше животно окружење, могу имати користи.

Под појмом интелектуална својина у ширем смислу подразумевају се различите креације људског ума. Оне креације и иновације које испуњавају законима прописане услове могу бити заштићене одређеним облицима права интелектуалне својине.

ZIS

Заштита интелектуалне својине

Да ли могу да заштитим идеју?

Идеју као такву не можете штитити правима интелектуалне својине већ експресију те идеје изражену у одређеној форми. Уколико експресија ваше идеје представља дистинктиван назив, лого, ново техничко решење, нови изглед производа, рачунарски програм, оригинално уметничко или неко друго дело, тада треба и да имате користи од њих. Размотрите заштиту ваших иновација и креација неким од права индустријске својине као што су патенти, жигови или индустријски дизајн, а који пружају најбољу заштиту против евентуалне злоупотребе. Уколико је ваш производ препознатљив по традиционалним начинима производње, условљеним географским подручјем са кога потичу, можда је тај производ погодан за заштиту или коришћење већ регистроване Ознаке географског порекла, колективног права које могу да користе сви који испуњавају прописане услове. Проверите да ли вам ауторско право обезбеђује заштиту за вашу оригиналну духовну креацију.

Уколико не препознајете које право је релевантно за заштиту ваше идеје или креације, изражене у одређеној форми, прочитајте следећа објашњења.

Како да заштитим знак или логотип којим обележавам производ или услугу?

Ако сте креирали или већ користите дистинктиван знак (назив, логотип или други знак), по којем желите да вас ваши потрошачи или корисници услуга препознају на тржишту, и желите да вам тај знак буде основ за „брендирање“, тада је релевантно право за заштиту таквог знака – жиг. Само уколико имате регистрован жиг можете да спречите друге да користе идентичан или сличан знак у промету, за обележавање исте или сличне робе и/или услуге. Више о условима и поступку заштите знака жигом, можете видети у секцији Жигови.

Један од најстаријих, познатих домаћих жигова, који је и даље у важности, регистрован је 1947. године за дечји сапун, тадашње Хемијске индустрије „Мерима“, који сви препознајемо, а данас је препознатљив знак компаније „Хенкел Србија“ д.о.о.

Како да заштитим своју техничку иновацију?

Уколико ваша иновација представља ново техничко решење из било које области технике, а које може бити на пример: конструкција неког уређаја, технолошки поступак, хемијско једињење или хемијска композиција, проналазак примењен уз помоћ рачунара или друга техничка решења, тада треба размотрити заштиту ваше иновације патентом. Важно је знати да о заштити проналаска патентом треба размишљати у раним фазама, односно поднети патентну пријаву пре објављивања у јавности информација које могу бити предмет заштите или пре пуштања коначног производа у промет, јер услов новости мора бити задовољен у поступку признања патента. За детаљније информације о условима и поступку заштите проналазака патентом погледајте секцију Патенти.

Да ли сте знали да је први патент регистрован 1921. године у Управи за заштиту индустријске својине (данас Завод за интелектуалну својину), био за проналазак „Строј за печење ракије“, на име Милана Јовановића, казанџије из Новог Сада. Радило се о пренесеном мађарском патенту бр. 48772, а први патент који је одобрила тадашња Управа био је патент регистрован под бројем 7 за проналазак „Сама себе љуљајућа колевка“, на име Адема Субашића, сајџије из Сарајева.

Развили сте нови, спољашњи изглед производа?

Ако ваш производ има нов спољашњи изглед, било да је то дводимензионални или тродимензионални изглед производа или његовог дела, који је дефинисан визуелним карактеристикама, а нарочито линијама, контурама, бојама, обликом, текстуром или њиховим комбинацијама, тада је индустријски дизајн релевантан као право интелектуалне својине за заштиту вашег производа. Више о овом праву погледати у секцији Индустријски дизајн.

Највећи број пријава за заштиту индустријским дизајном односи се на предмете из класa у коју су сврстани амбалажа, боце и различите посуде за транспорт и држање робе.

Регистрован дизајн носиоца „Дрина д.о.о“ у Србији бр. 11358

Створили сте дело које је из области креативних индустрија?

Данас се под изразом „креативне индустрије“ обично подразумевају оне индустрије које се заснивају на комерцијализацији ауторских дела и дела сродних права. Тако да уколико сте сами или у сарадњи са другима створили неко оригинално дело из области као што су књижевност,  ликовне и друге сродне уметничке области, музика, сценска дела, архитектура, фотографија, филм, рачунарски програм (као такав), емисије, базе података, погледајте више информација у секцији која се односи на Ауторско и сродна права.

Уколико заштитим своју интелектуалну својину, да ли је она заштићена у целом свету?

Права интелектуалне својине се деле на индустријску својину и ауторско и сродна права. Права индустријске својине, а најчешће заступљена су  – патент, жиг и индустријски дизан, су територијална права и имају дејство на територијама земаља где су регистрована. Уколико желите да проширите заштиту на друге земље, Република Србија је потписница различитих међународних уговора, па се заштита може остварити и ван Србије неким од путева за међународну регистрацију или појединачно у земљама које су подносиоцу од интереса за остваривање заштите. При томе треба водити рачуна да је за одређена права, као што су патент и индустријски дизајн, то неопходно урадити у одређеном року од датума подношења националне пријаве због признавања датума приоритета и задржавања услова новости у том року.

С друге стране, у погледу заштите дела ауторског права, за које није неопходна регистрација, требало би имати у виду да је наша земља потписница Бернске конвенције, која предвиђа обавезу за све земље потписнице да странцима пруже исту заштиту као и својим држављанима. Из тог разлога, ауторско дело нашег аутора, уживаће заштиту у другим земљама по законима тих земаља, као што ће и ауторско дело страног аутора уживати заштиту у Србији по нашим законима.

Оно што желим да штитим, не спада у наведена права интелектуалне својине

Правима интелектуалне својине не може се заштитити све што човек смисли и креира. Тако се на пример ни једним правом интелектуалне својине не могу штитити идеје као такве – без конкретне експресије таквих идеја, пословне идеје, математичке формуле, проналасци који се не могу штитити из етичких разлога (нпр. патентом – поступци клонирања или хируршки поступци). Патентом се не могу штитити ни биљне сорте и животињске расе које настају битно биолошким поступком (нпр. укрштањем), итд. Права оплемењивача биљних сорти се штите при Министарству надлежном за пољопривреду. У последње време све већи значај има и тзв. „мека“ интелектуална својина, која обухвата различита знања и искуства (know-how), пословне тајне и/или друге поверљиве информације. Заштиту ових облика интелектуалне својине могуће је остварити путем уговорних обавеза о поверљивости са запосленима или трећим странама, обично иницирана од стране даваоца таквих информација.

Заштитите вашу интелектуалну својину у раним фазама!

То ће обесхрабрити конкуренцију да користи заштићену интелектуалну својину или спречити да заштити експресију ваше идеје као своју интелектуалну својину и тако ограничи ваш обим пословања. Такође, услов за заштиту одређених права индустријске својине, као што су патент и индустријски дизајн јесте новост, што значи да одређено техничко решење или изглед производа не би требало да буду доступни јавности пре покретања поступка заштите.

Проверите да ли ваш производ или услуга повређују туђа права интелектуалне својине. На тај начин избећи ћете добијање упозорења да се ваш производ повуче са тржишта, некад и уз плаћање одштете.
Информативне услуге претраживања

Користите јавно доступне информације у базама права интелектуалне својине у базама података о различитим правима интелектуалне својине.
Базе података.

Заштита права интелектуалне својине није обавезна, али за добробит онога који је створио неко интелектуално добро, пожељно је размотрити, у складу са стратегијом искоришћавања таквог добра, конкурентношћу производа/услуге, трошковима заштите, као и са другим аспектима пословања или комерцијализације, релевантност заштите неким од права интелектуалне својине.

ZIS