Базе података

Преглед Е-регистара и база Завода за интелектуалну својину, као и других јавно доступних међународних база података о правима индустријске својине.

Е-регистар патената

Електронски регистар патената садржи библиографске податке о пријавама и регистрованим патентима за период од 1. јануара 1994. године.

За податке из Регистра патената Завод за интелектуалну својину, на захтев заинтересованог лица, издаје изводе из регистра који имају значај јавне исправе за коју важи претпоставка тачности података који се у њој налазе.

ZIS
Претрага

E-регистар малих патената

Електронски регистар малих патената садржи библиографске податке о пријавама и регистрованим малим патентима за период од 24. марта 1995. године, од када је овај облик заштите за проналаске уведен у Републици Србији.

За податке из Регистра малих патената Завод за интелектуалну својину, на захтев заинтересованог лица, издаје изводе из регистра који имају значај јавне исправе за коју важи претпоставка тачности података који се у њој налазе.

ZIS
Претрага

База података о сертификатима о додатној заштити

Ова база садржи податке о захтевима за признање сертификата о додатној заштити који се у Републици Србији подносе од 1. јула 2013. године, од када је могуће остварити додатни период заштите за патенте који се односе на лекове и средства за заштиту биља.

ZIS
Претрага

Espacenet база

Espacenet је онлајн база патентне документације којом администрира Европски завод за патенте. База нуди приступ ка више од 130 милиона документа из целог света који се могу претраживати по различитим критеријумима. Кратки водич за коришћење Espacenet-а можете наћи овде.

ZIS
Претрага

Сервер објављених патентних документа

Сервер објављених патентних документа (Публикациони сервер RS) је платформа за објаву националних патентних докумената. Сервер обухвата документа објављена у периоду од 1921. до данас. Документа се могу претраживати по броју објаве или МКП симболу.

ZIS
Претрага

MIMOSA RS

MIMOSA RS је програм који се користи за претраживање базе података која садржи националне пријаве патената, признате патенте и мале патенте објављене у службеном гласилу Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

Програм MIMOSA RS доступан је на следећем линку: MIMOSA_RS_V6_0_7_5
Након преузимања и отпакивања програмског пакета покрените Setup.exe за инсталацију програма. Параметри програма су подешени за приступ националној бази патентне документације.
Упутство за претраживање националне базе патентне документације помоћу софтвера MIMOSA (pdf)

НАПОМЕНА: Подаци који се налазе у бази података MIMOSA RS покривају период од 1921. године до данас. Подаци у овој бази нису комплетни. Информације и подаци у овој бази служе само у информативнe сврхe, и у сваком тренутку могу бити промењени без претходног обавештења од стране Завода. Свако лице које користи информације из ове базе преузима потпуну одговорност за потенцијалну штету.

ZIS

Међународна класификација патената

Међународна класификација патената (МКП) представља хијерархијски систем независних симбола за класификацију проналазака према њиховим техничким карактеристикама. МКП дели читаву област технике на осам секција са преко 70000 симбола.

Текст Међународне класификације патената (МКП) на српском и енглеском језику можете погледати испод:

Међународна класификација патената – МКП (верзијe до 2024.01)

Међународна класификација патената – МКП (старије верзије: 2010.01, 2009.01, 2008.04)

Текст Међународне класификације патената (МКП) на енглеском језику можете погледати кликом на дугме испод.

WIPO website

Гласник интелектуалне својине

Службено гласило Завода за интелектуалну својину Републике Србије – Гласник интелектуалне својине, излази два пута месечно и садржи податке о објављеним и признатим правима индустријске својине. Од броја 2020/07а, додатно издање Гласника интелектуалне својине објављује се средином календарског месеца, тако да се пријаве жигова објављују два пута месечно. Последњег радног дана у месецу објављује се Гласник који садржи податке и о другим правима индустријске својине.

У складу са одредбом члана 102. ст. 5. Закона о патентима, техничке припреме за објаву пријава патената сматрају се завршеним, за сваки наредни број службеног гласила 15 дана пре објаве.
Од броја 2012/01 Гласник интелектуалне својине доступан је само у дигиталном облику под бројем серијске публикације ISSN 2217-9143.

Гласник интелектуалне својине