Јавне набавке(2 документа)

Преглед планова и спроведених јавних набавки Завода за интелектуалну својину Републике Србије

ЈН 01/23: Набавка лиценци за антивирусну заштиту

Година

2023

Рок

24. 04. 2023.

Документација

Jавни позив

План јавних набавки у 2023. години

Година

2023

Документација

План јавних набавки