Јавне набавке(3 документа)

Преглед планова и спроведених јавних набавки Завода за интелектуалну својину Републике Србије

ЈН 1/2022 Набавка лиценци за антивирусну заштиту

Година

2022

Рок

27.04.2022

Документација

Јавни позив

Измена плана јавних набавки за 2022. годину

Година

2022

План јавних набавки у 2022. години

Година

2022

Документација

План јавних набавки