Јавне набавке(5 докумената)

Преглед планова и спроведених јавних набавки Завода за интелектуалну својину Републике Србије

ЈН 3/2022 Набавка услуге посредовања при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

Година

2022

Рок

30.12.2022

Документација

Јавни позив

ЈН 2/2022 Набавка мрежне опреме

Година

2022

Рок

28.11.2022

Документација

Јавни позив

ЈН 1/2022 Набавка лиценци за антивирусну заштиту

Година

2022

Рок

27.04.2022

Документација

Јавни позив

Измена плана јавних набавки за 2022. годину

Година

2022

План јавних набавки у 2022. години

Година

2022

Документација

План јавних набавки