Мала и средња предузећа

Пример како жиг рекламира и продаје робу-искуства српске компаније Пионир и њеног жига "Медено срце"

„Привредно друштво за производњу чоколада, бомбона и пецива „ПИОНИР“ д.о.о. је преко 90 година присутно на тржишту као произвођач кондиторских производа. О заштити интелектуалне својине је још 1995. почео озбиљно да размишља. Пре тога је имао заштићен веома мали број знакова. Разлог за покретање поступка за заштиту је био у томе да се спречи повреда интелектуалне својине од стране другог правног или физичког лица и заштити оригиналност и дизајн паковања и изглед амбалаже, као и самог назива производа.

Заштита оригиналности, односно знака којим се обележава производ мора бити спроведена у земљи и у иностранству, тј. у земљама извоза. Заштита у земљама извоза је једини начин да спречите не само конкуренте, већ и локалне дистрибутере на тим територијама да заштите знак на своје име или да га неовлашћено искоришћавају. “ПИОНИР” је зато правовремено међународно регистровао жигове за земље бивше СФРЈ и земље ЕУ, међу којима су: NEGRO, MEDENO SRCE, PIONIR, KIDY, GALEB млечна чоколада и др. Захваљујући томе, купци и у земљама извоза, у нашим робним маркама, препознају квалитетне производе насталих од пажљиво бираних састојака, у условима унапређене и савремене технологије. Указано поверење наших купца нас мотивише да задржимо константан ниво квалитета, како би се купци изнова враћали Пионировом Меденом срцу® и другим производима.

Препознатљивост наших производа, како у Републици Србији, тако и у иностранству, почиње превасходно од самог имена привредног друштва а то је „ПИОНИР“, па је тај назив и његов изглед било прво што смо заштитили. Данас имамо у важности 150 жигова у земљи, од којих су најпознатији и највише продавани: бомбон NEGRO, MEDENO SRCE, ЛЕШНИК ЧОКОЛАДА, чоколада ГАЛЕБ, као и многи други производи. У привредном друштву се води рачуна о самом изгледу бренда па се често врши и редизајн амбалаже како би били атрактивни за купце, уз наравно препознатљив квалитет наших производа.

Након регистрације, имали смо неколико покушаја неовлашћеног коришћења наших жигова и то највише MEDENO SRCE и NEGRO, али смо се одмах обратили надлежним органима (тржишној инспекцији и суду) како би се спречила даља дистрибуција и продаја таквих производа уз обавезно повлачење таквих производа са тржишта.

Претраживање база жигова је нешто без чега се не може замислити пласирање новог производа на тржиште. Наиме, када правна служба добије налог од службе маркетинга за заштиту неког новог производа новог имена, она обавезно уради претрагу – решерш жига. Решерш жига служи да проверимо да ли је већ неко у класи 30 Међународне класификације роба и услуга заштитио знак који је исти или сличан нашем новом знаку. То чинимо да не бисмо непотребно подносили захтев за регистрацију жига и плаћали трошкове.

Морамо да нагласимо да се сегменту заштите интелектуалне својине у нашем привредном друштву поклања изузетна пажња. Наш менаџмент је препознао значење и важност заштите наших брендова. Заштита нам доноси вишеструку корист. Пружа нам као фирми сигурност употребе и пласирања на тржишту, а осим тога наш производ је препознатљив на тржишту широм земље и света те нам наравно многи купци долазе и из тог разлога.”

Дорис Марковић, Пионир д.о.о.

Искуства српских компанија

Сазнајте из прве руке приче српских компанија о искуству са интелектуалном својином