Дијагностика интелектуалне својине

Услуга је намењена техничко-технолошким и производним привредним субјектима, и оним који се баве истраживањима, која желе да процене своју потенцијал у области интелектуалне својине.

Чему служи Дијагностика интелектуалне својине?

Услуга је намењена техничко-технолошким и производним привредним субјектима, и оним који се баве истраживањима, која желе да процене своју потенцијал у области интелектуалне својине. Услуга дијагностике интелектуалне својине даје увид кориснику (привредном субјекту или тиму из научно-истраживачке организације – НИО) шта од резултата свог рада може да заштити  као интелектуалну својину. Ако, примера ради, привредни субјект користи у промету одређени знак како би њиме обележио своје производе или услуге, може га заштитити као жиг. Ако је осмислио специфичан изглед свог производа, може да га заштити као индустријски дизајн. Ако је смислио ново техничко решење неког проблема са којим се среће у свом раду, може да га заштити као патент или мали патент. И тако даље.

Када једном заштити своје право, привредни субјекат или НИО може да осмисли и стратегију како да га правилно користи у свом пословању или у даљој комерцијализацији резултата истраживања. На пример, привредник који има неку иновацију, не може да је путем уговора о лиценци да другоме на коришћење ако је претходно не заштити патентом или ако је барем не чува као пословну тајну.

Услуга дијагностике помаже привредном субјекту да препозна „скривене“ облике своје имовине, јер интелектуална својина такође улази у вредност неког предузећа. Неретко, нематеријална добра по својој вредности превазилазе материјална добра неког предузећа. На глобалном нивоу, 1975. године вредност нематеријалних добара једног предузећа износила је у просеку 18%, док данас износи и до 90% његове вредности. ( https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/).

У најкраћем:

  • дијагностика интелектуалне својине даје препоруке за заштиту одређених права интелектуалне својине на основу оцене тренутног стања у предузећу,
  • пружа могућност клијентима да сагледају будуће пословање кроз разумевања предности коју су стекли заштитом њихове интелектуалне својине.

Како практично изгледа дијагностика ваше интелектуалне својине?

Програм дијагностике интелектуалне својине изводе експерти Завода за интелектуалну својину. Цео процес подразумева четири корака:

  1. припрему за посету предузећу;
  2. посету и састанак са представницима привредног субјекта или тима истраживача;
  3. писање извештаја и
  4. испоруку извештаја Дијагностике интелектуалне својине.

Све поверљиве информације пружене током састанка чувају се у најстрожој тајности и заштићене су клаузулом о поверљивости података. Дијагностика интелектуалне својине не обухвата процену вредности ваше интелектуалне својине.

Како да закажем дијагностику интелектуалне својине у својој компанији?

Уколико желите да извршите дијагностику интелектуалне својине у вашој компанији, јавите нам се на број телефона (011) 20 25 835 или нас контактирајте путем електронске поште info.eic@zis.gov.rs .

Услуга Дијагностике интелектуалне својине, од 2010. године од када је Завод пружа, до сада је користило преко 400 привредних субјеката и преко 30 тимова са универзитата:

Репортажу Радио-телевизије Војводине о Дијагностици интелектуалне својине можете погледати: Zavod pomaže firmama da zaštite svoju originalnost

ZIS