Како до пријаве

Мали патент

Мали патент је право којим се штити проналазак у периоду од 10 година.

Проналазак који се може заштитити малим патентом je производ, док се малим патентом не могу штитити:

1) проналасци из области биотехнологије,

2) супстанце,

3) лекови,

4) супстанце или композиције из члана 10. ст. 3. и 4. Закона о патентима,

5) биљне сорте или животињске расе и

6) поступак који се може заштити патентом.

Мали патент који је признат од стране Завода за интелектуалну својину има дејство само на територији Републике Србије.

Дијаграм поступка за признање малог патента можете погледати овде.

Након признања малог патента

Након што се мали патент региструје, потребно је плаћати годишње таксе за одржавање права почев од 3. године, да би мали патент био у важности.

Повреда малог патента

Мали патент је непроверено право. То значи да Завод неће, у оквиру поступка признања малог патента, спровести проверу услова патентибилности, тј. неће проверавати да ли је проналазак нов, да ли има инвентивни ниво и да ли је индустријски применљив. Због тога је поступак заштите малим патентом много бржи и јефтинији. Носилац малог патента може да спречи друге да користе заштићени проналазак само ако има потврду о испитивању, тј. ако Завод спроведе претраживање стања технике и суштинско испитивање признатог малог патента. То значи да, да би се право добијено малим патентом спроводило на суду, потребно је имати доказ да је заиста реч о техничком решењу које има новост, инвентивни ниво и индустријски је применљиво. Поступак испитивања признатог малог патента започиње носилац подношењем захтева за израду извештаја о претраживању и захтева за суштинско испитивање. Уколико се током суштинског испитивања малог патента утврди да проналазак не испуњава неки од прописаних услова, Завод ће га по службеној дужности огласити ништавим. Уколико постоји могућност, признати мали патент може остати на снази у измењеном облику.  У случају када су испуњени сви услови, Завод издаје потврду о испитивању и право стечено малим патентом наставиће да важи, а носилац малог патента ће моћи да предузме све законске мере за заштиту свог права. Више о спровођењу права интелектуалне својине можете видети овде.

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе