Обрасци и упутства(35 докумената)

Обрасци

msword · 56 KB

Захтев за признање патента

Образац П-1

Преузми датотеку
msword · 53 KB

Захтев за признање малог патента

Образац МП-1

Преузми датотеку
msword · 41 KB

Изјава о основу стицања права на подношење пријаве за заштиту проналаска

Преузми датотеку
msword · 39 KB

Захтев за признање сертификата о додатној заштити

Образац СДЗ-1

Преузми датотеку
msword · 15 KB

Образац за обавештавање у складу са чланом 114а -114б Закона о патентима

Образац И-1

Преузми датотеку
Link

Захтев за признање патента за међународну пријаву

Образац PCT-Request

Више на линку
msword · 38 KB

Захтев за упис европског патента / проширеног европског патента у Регистар патената

Образац ЕП

Преузми датотеку
msword · 40 KB

Захтев за признање патента и малог патента PCT/RS

Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод

Преузми датотеку
msword · 53 KB

Захтев за упис променe имена и адресе

Образац П-2

Преузми датотеку
msword · 63 KB

Захтев за упис преноса патента или пријаве патента

Образац П-3

Преузми датотеку
msword · 63 KB

Захтев за упис уговора о лиценци

Образац П-4

Преузми датотеку
pdf · 32 KB

Образац пуномоћја

за једну поднету PCT пријаву

Преузми датотеку
pdf · 31 KB

Образац генералног пуномоћја

за више поднетих PCT пријава

Преузми датотеку

Упутства

pdf · 186 KB

Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска

Преузми датотеку
pdf · 127 KB

Упутство за подношење пријавa у области биотехнологије

Преузми датотеку
pdf · 224 KB

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити

Преузми датотеку
pdf · 168 KB

Упутство за подношење захтева за упис eвропског патента/проширеног европског патента у Регистар патената

Преузми датотеку
pdf · 210 KB

Упутство за подношење међународне пријаве патента

Преузми датотеку
pdf · 232 KB

Прилог уз упутство за подношење међународне пријаве патента

Преузми датотеку
pdf · 3533 KB

Како добити европски патент

Преузми датотеку

Примери

pdf · 236 KB

Заштита за уређај

Пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ - јединство проналаска

Преузми датотеку
pdf · 753 KB

Проналасци примењени на рачунару

Пример уредно састављене пријаве из области праналазака примењених на рачунару

Преузми датотеку
pdf · 182 KB

Биљне мешавине и чајеви

Пример уредно састављене пријаве из области биљних мешавина-чај

Преузми датотеку
pdf · 514 KB

Транспортна амбалажа

Пример уредно састављене пријаве из области транспортне амбалаже

Преузми датотеку
pdf · 205 KB

Пољопривреда

Пример уредно састављене пријаве из области пољопривреде

Преузми датотеку
pdf · 372 KB

Енергетика

Пример уредно састављене пријаве из области енергетике

Преузми датотеку
pdf · 878 KB

Грађевинарство

Пример уредно састављене пријаве из области грађевинарства

Преузми датотеку
pdf · 104 KB

Технологија хране

Пример уредно састављене пријаве из области технологије хране

Преузми датотеку
pdf · 577 KB

Електротехника

Пример уредно састављене пријаве из области електротехнике

Преузми датотеку
pdf · 204 KB

Хемијска-технологија

Пример уредно састављене пријаве из области хемијске-технологије

Преузми датотеку
pdf · 176 KB

Медицина

Примери формулација патентних захтева за супстанце за употребу у медицини

Преузми датотеку
pdf · 1033 KB

Фармација

Пример уредно састављене пријаве из области фармације

Преузми датотеку
pdf · 699 KB

Биотехнологија

Пример уредно састављене пријаве из области биотехнологије

Преузми датотеку
msword · 50 KB

Пример уредно попуњеног Захтева за признање патента

Пример обрасца П-1

Преузми датотеку
pdf · 244 KB

Пример уредно попуњеног Захтева за признање патента за међународну пријаву

PCT-Request

Преузми датотеку