Патенти

Никола Тесла

(1856-1943)

Никола Тесла, наш највећи научник и проналазач, непресушан је извор инспирације за бројне генерације научника, стручњака и проналазача. Његово најзначајније дело представљају проналасци на којима почива наш свакодневни живот. Ово се пре свега односи на његов систем наизменичних струја, чије је кључне компоненте – систем за дистрибуцију наизменичних струја и одгова- рајуће моторе наизменичне струје – Тесла пронашао. За поменутим системом су уследили његови бројни проналасци из области струја високе фреквенције и високог напона, укључујући трансформатор назван његовим именом, као и из области бежичног преноса где је, између осталог, дао пресудан допринос настанку радија. Творац је даљинског управљања, а његов проналазачки дух се огледао и у области генерисања и примене рентгенског зрачења, електротерапије, као и система расвете. Поред електротехнике, Тесла се бавио и различитим другим областима технике, а превасходно машинством. Својим највећим делом је сматрао светски систем бежичног преноса информацијa и енергије, који је наменио добробити целог човечанства и чију реализацију је покушао да започне у Ворденклифу, САД.

Велики број својих проналазака Тесла је заштитио патентима. До сада је утврђено да је Никола Тесла имао 116 основних патената, од којих су 109 амерички патенти и 7 британски патенти, којима је Тесла заштитио укупно 125 различитих проналазака. Такође је утврђено да је Тесла за своје проналаске добио бар 311 патената у 27 различитих земаља света. Дан рођења Николе Тесле, 10. јул, проглашен је Даном науке у Републици Србији 2010. године.

ZIS ZIS

Велики број својих проналазака Тесла је заштитио патентима. До сада је утврђено да је Никола Тесла имао 116 основних патената, од којих су 109 амерички патенти и 7 британски патенти, којима је Тесла заштитио укупно 125 различитих проналазака. Такође је утврђено да је Тесла за своје проналаске добио бар 311 патената у 27 различитих земаља света. Дан рођења Николе Тесле, 10. јул, проглашен је Даном науке у Републици Србији 2010. године.