Патенти

Бранислав Билен

1931 - 2009

Бранислав Билен, дугогодишњи професор и шеф катедре за бродоградњу на Машинском факултету у Београду и директор Института техничких наука САНУ (1981-2001), дао је велики допринос развоју бродоградње. Добитник је више награда и признања као што су: Октобарска награда Београда, плакета Кирилов, 4 златне медаље Еурека у Бриселу и друге. На основу богатог искуства из праксе у Бродоградилишту „Тито“ (касније „Београд“) где се бавио пројектовањем и испитивањем бродова и касније у научно-истраживачком раду развијао је нова решења у бродарству на хидростатичким уређајима, осовинским генераторима, пумпама, модернизацији фрикционих радијалних спојница, кормиларским уређајима, уређајима за одвајање песка и шљунка из воде. Решавао је проблеме поринућа и извлачења бродова и платформи за укрцај и искрцај трејлера и контејнера у лукама. По Биленовим пројектима конструисано је 120 лучких реморкера до 1700kW који су ушли у стручну литературу као први једнопропелерни лучки тегљачи.

Билен је као проналазач био активан пуне две деценије. Резултат његовог научно-истраживачког рада у Институту техничких наука САНУ огледа се у више од 30 патентних пријава, односно 17 патената у земљи и 14 у иностранству (САД, Велика Британија, Румунија, Пољска, Мађарска, Италија итд.). Први Европски патент који је признат подносиоцу са простора Србије, ЕР28586B1, Институту техничких наука САНУ, управо је проналазак Бранислава Билена и Ненада Зрнића, који се односи на: „Уређај за одвајање песка и/или шљунка од воде на излазу из цеви рефулерних багерских пумпи или за одвајање других гранулата из струје флуида“.