Процес патентирања

Проналазак може бити патентиран само ако је:

 • Нов и претходно необјављен.
 • Има инвентивни ниво који није очигледан експерту у тој области технологије.
 • Индустријски примењив - то јест, ако је могуће произвести и употребити проналазак.

Компјутерскипрограм као такав може бити заштићен ауторским правом али не и патентом у Европи. Међутим, проналазак који је уз помоћ софтвера имплементиран на рачунарима - на пример, унапређени систем за управљање подацима - могуће је патентирати у Европи. Сигурно ће вам требати савет патентног заступника приликом патентирања проналазака примењених уз помоћ рачунара зато што се пракса између Европе и САД може разликовати.

Пословни методи могу бити патентабилни у САД али их није лако патентирати у другим земљама.

Увек тражите савет патентног заступника ако вас брине да ли је ваша идеја патентабилна.

Нека питања за разматрање пре него што се одлучите за патентирање

(Такође погледајте Стратегију патентирања у даљњем тексту.)

 • Да ли вам је заиста потребан патент? Да ли би нека комбинација других облика права ИС адекватно штитила вашу идеју? И будите искрени према себи - да ли сте можда више мотивисани сујетом (изгледи да имате патент на своје име) него комерцијалном неопходношћу?
 • Да ли имате увид у укупне трошкове патентирања (који би требало да укључе годишње накнаде за обнављање у свакој земљи у којој имате заштиту)? Да ли је вероватно да ваш проналазак заради довољно прихода да би оправдао трошкове? Обично, не би требало да подносите захтев за патент док у потпуности не истражите комерцијалне и финансијске потенцијале ваше идеје.
 • Да ли је право време да поднесете захтев за патент? Подношењем захтева започињете низ акција које се не могу одлагати. Да ли подносите захтев за патент рано или чекате док проналазак не буде спреман за тржиште и способнији да поврати трошкове права ИС? Касније може бити боље него раније али околности ће варирати тако да би увек требало да тражите савет патентног заступника.
 • Да ли ваш проналазак има кратки животни циклус? Процес патентирања обично траје 3-4 године. Ако је ваш проналазак намењен високо конкурентном тржишту на којем се производи брзо мењају или унапређују, ваш патент може изгубити на вредности док не буде одобрен.
 • Ко ће платити да спроводи права из вашег патента? Национални заводи за ИС не спроводе права из патента нити прате евентуалне повреде права. То су одговорности власника патента или корисника лиценце. Док вам средства за спровођење права из вашег патента не буду потенцијално доступна - од накнаде на основу лиценце или прихода од продаје - патент може пружити само ограничену практичну заштиту.
 • Колико снажно би ваш патент могао да се одупре правном оспоравању? Дефинитивно ће вам бити потребан савет патентног заступника у вези са снагом ваших патентних захтева. Ово је важно зато што се валидност патентних захтева често оспорава обично од стране конкурената који хоће да копирају успешан производ. Уколико успеју, можете остати са безвредним патентом и пресудом да платите њихове трошкове парнице.

Подношење захтева за признање патента

Подношење захтева за признање патента је управни поступак вођен строгим временским распоредом и обично непомерљивим крајњим роковима. То није нешто у шта треба да се залећете! Да бисте максимализовали своје шансе за добијање патента треба да:

 • Детаљно проучитепроцедуру за подношење патентне пријаве.
 • Покушате да поднесете патентну пријаву не у журби, него стратешки - у време и из разлога који доносе највише користи вашим плановима за експлоатацију. (Погледајте Стратегију патентирања испод.)
 • Користите патентног заступника! Немојте радити све сами - ризик од прављења грешке је превелик.

Овде је само врло кратки водич за процес подношења захтева за признање Европског патента према Европској патентној Конвенцији (EPC - European Patent Convention). (Погледајте http://www.epo.org/applying/basics.html)

Подношење захтева код националног завода за ИС је у грубим цртама сличан фазама 1-6 испод, с тим што патентна пријава мора бити на језику земље завода примаоца.

Подношење међународне патентне пријаве путем Споразума о сарадњи у области патената(PCT - Patent Co-operation Treaty) укључује јединствену процедуру за фазе 1-4, али 30 месеци након подношења захтев иде кроз фазе 5 и 6 у сваком националном или регионалном заводу у зависности где желите да извршите заштиту. За више информација о ПЦТ погледајте http://www.wipo.int/pct/en.

Избор вашег пута за подношење захтева за патент (EPC, PCT, национално или регионално, или њихова комбинација) ће зависити од:

 • Вашег проналаска.
 • Вашег бизнис плана.
 • Ваших доступних фондова.
 • Тржишта на које желите да пласирате проналазак.
 • Највероватнијих извора кршења права из вашег патента.

Патентни заступник ће моћи да вас саветује у вези са путем који је најбољи за вас и ваш проналазак.

Фаза 1 Отпочињање процеса

Ваш патентни заступник мора да достави докумена која се састоје од:

 • Захтева за признање патента са подацима о подносиоцу захтева (о вама).
 • Описа проналаска.
 • Патентних захтева.
 • Цртежа (ако постоје).
 • Апстракта.

Такође се мора платити такса. Да би се спречило непотребно одуговлачење, битно је да се сва документа слажу са формалним захтевима у сваком детаљу. Ваш патентни заступник ће се побринути за то. Код ЕПО-а, патентне пријаве се примају на енглеском, француском или немачком.

За патентног заступника припремите све информације о свом проналаску, он или она ће очигледно морати блиско да сарађује са вама. Не претпостављајте да ви знате најбоље зато што је проналазак ваш. Морате да верујете вештини и суду свог патентног заступника јер патентирање укључује сложену комбинацију права и технике. Патентни захтеви морају бити посебно вешто припремљени јер су они најважнији аспект патента.

Фаза 2 Датум подношења и формално испитивање

Ако ваша поднета документа садрже обавезне елементе, вашој патентној пријави се додељује датум подношења - познат и као датум приоритета. После подношења следи формално испитивање у којем се утврђује да је ваша пријава потпуна.

Било када у наредних 12 месеци можете захтевати заштиту вашег проналаска патентом и у другим земљама и те касније поднете патентне пријаве се третирају као да су предате на ваш датум приоритета. У пракси, ово вам даје годину дана да одлучите у колико земаља желите да заштитите свој патент.

Фаза 3 Претраживање

У току поступка за признање патента врши се претраживање а вама се шаље извештај о претраживању, листа и копије свих докумената стања технике које је пронашао искусни испитивач а које се сматрају релевантним за ваш проналазак. Претраживање је углавном базирано на вашим патентним захтевима али ће у разматрање бити узет и ваш опис и сви цртежи. Извештај ће често, зависно од праксе завода, садржавати почетно мишљење о патентибилности вашег проналаска.

Фаза 4 Објављиа пријаве

Ваша патентна пријава се објављује 18 месеци после датума подношења. Ваш проналазак ће се појавити у базама података доступним јавности. Ваша објављена патентна пријава ће деловати као стање технике против било ког будућег захтева за признање патента од стране других проналазача или компанија за сличан проналазак.

Затим имате још шест месеци да донесете двеодлуке:

 • Да ли желите да наставите са поступањем по вашој пријави? Наводите "да" тако што подносите захтев за потпуно -"суштинско" испитивање.
 • Да изаберете земље на чијим територијама желите да буде важећа ваша објављена патентне пријава (“назначење“) и да за то платите прописану таксу од стране ЕПО.

Пошто вам је патент одобрен, можете потраживати накнаду штете за кршење права које се десило од датума објављивања ваше патентне пријаве. Међутим, да бисте уживали ово право у неким земљама може бити неопходно да доставите превод ваших захтева националном заводу за ИС те да они објаве превод ваших патентних захтева.

Фаза 5 Суштинско испитивање

Ако захтевате суштинско испитивање, ЕПО мора да одлучи да ли ваш проналазак као и ваша пријава испуњавају услове предвиђене Конвенцијом о европском патенту. За максималну објективност обично су укључена у доношење одлуке три ЕПО испитивача, од којих један одржава контакт са вашим патентним заступником. Ова фаза ће често укључивати дијалог између испитивача и вашег патентног заступника који може резултирати исправкама у састављању битних делова ваше патентне пријаве. Ваш патентни заступник ће бранити вашу пријаву и то је још један разлог због чега је важно да вас заступа професионалац.

Фаза 6 Одлука о признању патента

Ако испитивачи одлуче да одобре патент, ако су плаћене све накнаде и ако су достављени сви преводи патентних захтева, одлука се објављује у билтену Европског завода за патенте. Одлука о признању ступа на снагу од датума објављивања.

Фаза 7 Верификација

Оно што сад имате је "пакет" индивидуалних националних патената. После објављивања одлуке ЕПО-а о признању, ваш патент мора да буде верификован у свакој одабраној држави у тачно одређеном временском року. Ако ово није урађено, ваш патент у тој држави неће бити на снази. У неким државама, валидација може да укључи обавезу предавања (и плаћања) превода целог патента или само превода признатих патентних захтева.

Фаза 8 Опозиција

Одобрени патент може бити оспорен од стране трећих лица - обично конкурената подносиоца захтева - ако верују да захтев за признање није требало да буде одобрен. Након што је одлука о признању објављена у Европском патентном билтену они имају рок од девет месеци да предају белешку о оспоравању. Најчешћи разлог за оспоравање је да проналазак није нов или да му недостаје инвентивни ниво. Случај ће бити испитан од стране тима ЕПО, поново састављеног од три испитивача.

Опозиција је последња прилика са да се поништи решење о признању Европског патента као једог ентитета на једном месту. Касније, патент може бити оспорен само у националним судовима, а пресуда у једној земљи нема ефекта на патенте за исте проналаске у другим земљама. Ово даје конкурентима јак подстрек да оспоре проналазак за време периода опозиције, јер оспоравање патената у националним судовима може бити много скупље.

Фаза 9 Жалба

Све одлуке ЕПО-а су подложне жалби. Одговорност за одлуке о жалбама преузимају независни одбори за жалбу.