Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Фаза 4 Објава пријавe

Ваша патентна пријава се објављује 18 месеци после датума подношења. Ваш проналазак ће се појавити у базама података доступним јавности. Ваша објављена патентна пријава ће деловати као стање технике против било ког будућег захтева за признање патента од стране других проналазача или компанија за сличан проналазак.

Затим имате још шест месеци да донесете двеодлуке:

  • Да ли желите да наставите са поступањем по вашој пријави? Наводите „да“ тако што подносите захтев за потпуно -„суштинско“ испитивање.
  • Да изаберете земље на чијим територијама желите да буде важећа ваша објављена патентне пријава (“назначење“) и да за то платите прописану таксу од стране ЕПО.

Пошто вам је патент одобрен, можете потраживати накнаду штете за кршење права које се десило од датума објављивања ваше патентне пријаве. Међутим, да бисте уживали ово право у неким земљама може бити неопходно да доставите превод ваших захтева националном заводу за ИС те да они објаве превод ваших патентних захтева.

 

ZIS