Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Фаза 6 Одлука о признању патента

Ако испитивачи одлуче да одобре патент, ако су плаћене све накнаде и ако су достављени сви преводи патентних захтева, одлука се објављује у билтену Европског завода за патенте. Одлука о признању ступа на снагу од датума објављивања.

 

 

ZIS