Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Фаза 8 Опозиција

Одобрени патент може бити оспорен од стране трећих лица – обично конкурената подносиоца захтева – ако верују да захтев за признање није требало да буде одобрен. Након што је одлука о признању објављена у Европском патентном билтену они имају рок од девет месеци да предају белешку о оспоравању. Најчешћи разлог за оспоравање је да проналазак није нов или да му недостаје инвентивни ниво. Случај ће бити испитан од стране тима ЕПО, поново састављеног од три испитивача.

Опозиција је последња прилика са да се поништи решење о признању Европског патента као једог ентитета на једном месту. Касније, патент може бити оспорен само у националним судовима, а пресуда у једној земљи нема ефекта на патенте за исте проналаске у другим земљама. Ово даје конкурентима јак подстрек да оспоре проналазак за време периода опозиције, јер оспоравање патената у националним судовима може бити много скупље.

 

 

ZIS