Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Фаза 3 Претраживање

У току поступка за признање патента врши се претраживање а вама се шаље извештај о претраживању, листа и копије свих докумената стања технике које је пронашао искусни испитивач а које се сматрају релевантним за ваш проналазак. Претраживање је углавном базирано на вашим патентним захтевима али ће у разматрање бити узет и ваш опис и сви цртежи. Извештај ће често, зависно од праксе завода, садржавати почетно мишљење о патентибилности вашег проналаска.

 

ZIS