Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Фаза 7 Верификација

Оно што сад имате је „пакет“ индивидуалних националних патената. После објављивања одлуке ЕПО-а о признању, ваш патент мора да буде верификован у свакој одабраној држави у тачно одређеном временском року. Ако ово није урађено, ваш патент у тој држави неће бити на снази. У неким државама, валидација може да укључи обавезу предавања (и плаћања) превода целог патента или само превода признатих патентних захтева.

 

 

ZIS