Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Фаза 1 Отпочињање процеса

Ваш патентни заступник мора да достави докумена која се састоје од:

  • Захтева за признање патента са подацима о подносиоцу захтева (о вама).
  • Описа проналаска.
  • Патентних захтева.
  • Цртежа (ако постоје).
  • Апстракта.

Такође се мора платити такса. Да би се спречило непотребно одуговлачење, битно је да се сва документа слажу са формалним захтевима у сваком детаљу. Ваш патентни заступник ће се побринути за то. Код ЕПО-а, патентне пријаве се примају на енглеском, француском или немачком.

За патентног заступника припремите све информације о свом проналаску, он или она ће очигледно морати блиско да сарађује са вама. Не претпостављајте да ви знате најбоље зато што је проналазак ваш. Морате да верујете вештини и суду свог патентног заступника јер патентирање укључује сложену комбинацију права и технике. Патентни захтеви морају бити посебно вешто припремљени јер су они најважнији аспект патента.

 

ZIS