Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Процес патентирања

Подношење захтева за признање патента

Подношење захтева за признање патента је управни поступак вођен строгим временским распоредом и обично непомерљивим крајњим роковима. То није нешто у шта треба да се залећете! Да бисте максимализовали своје шансе за добијање патента треба да:

  • Детаљно проучитепроцедуру за подношење патентне пријаве.
  • Покушате да поднесете патентну пријаву не у журби, него стратешки – у време и из разлога који доносе највише користи вашим плановима за експлоатацију. (Погледајте Стратегију патентирања испод.)
  • Користите патентног заступника! Немојте радити све сами – ризик од прављења грешке је превелик.

Овде је само врло кратки водич за процес подношења захтева за признање Европског патента према Европској патентној Конвенцији (EPC – European Patent Convention).

Подношење захтева код националног завода за ИС је у грубим цртама сличан фазама 1-6 испод, с тим што патентна пријава мора бити на језику земље завода примаоца.

Подношење међународне патентне пријаве путем Споразума о сарадњи у области патената(PCT – Patent Co-operation Treaty) укључује јединствену процедуру за фазе 1-4, али 30 месеци након подношења захтев иде кроз фазе 5 и 6 у сваком националном или регионалном заводу у зависности где желите да извршите заштиту. За више информација о PCT погледајте http://www.wipo.int/pct/en.

Избор вашег пута за подношење захтева за патент (EPC, PCT, национално или регионално, или њихова комбинација) ће зависити од:

  • Вашег проналаска.
  • Вашег бизнис плана.
  • Ваших доступних фондова.
  • Тржишта на које желите да пласирате проналазак.
  • Највероватнијих извора кршења права из вашег патента.

Патентни заступник ће моћи да вас саветује у вези са путем који је најбољи за вас и ваш проналазак.

ZIS