МОДЕЛИ УГОВОРА

КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШУ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

Различитим програмима и пројектима у Србији покренуте су иницијативе сарадње измеду научно-истраживачких институција и малих и средњих предузећа. Крајем децембра месеца претходне године завршена је једна активност ACCESS програма Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) где су као резултат креирани различити модели уговора који би формализовали сарадњу ове две интересне стране.

Последњих година у Европи је посвећена пажња развоју различитих модела уговора и јачању капацитета научно-истраживачких институција и предузећа за коришћење тих уговора, јер често мали и средњи предузетници и научно-истраживачке институције нису у могућности да ангажују потребне ресурсе за правне трошкове и тако губе прилику за реализацију бројних партнерстава. И једни и други могу да буду неискусни у преговорима и правним захтевима, те могу да се фокусирају на погрешна питања уместо на заједничке интересе и циљеве.

Управо зато су GIZ ACCESS програм и Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду покренули иницијативу израде модела уговора за формализовање сарадње научно-истраживачког и приватног сектора. Организована су три састанка са најзначајнијим саговорницима представницима Министарства привреде и економије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за интелектуалну својину, Иновационих центара, бизнис инкубатора и малих и средњих предузећа. Током састанака идентификовани су модели уговора који се користе у Србији, а међународни експерт је представио европска искуства. На основу тога су дефинисани модели уговора који су припремљени на српском језику у складу са важећим законима Републике Србије, те су одржане две радионице на којима су уговори представљени, као и битна питања везана за права интелектуалне својине као њиховог дела.

Модели уговора:
- Споразум о размени информација
- Уговор о лиценци за патент
- Уговор о поверљивости - једнострани
- Уговор о поверљивости - двострани
- Уговор о преносу права интелектуалне својине
- Уговор о процени материјала
- Уговор о сарадњи у области истраживања и развоја
- Уговор о закупу опреме

Напомена: Завод није учествовао у креирању ових модела уговора и исте треба користити као примере које треба прилагодити сваком конкретном случају.