Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Облици права интелектуалне својине

Право на заштиту нерегистрованог дизајна (UDR – Unregistered Design Right)

У земљама Европске Уније, правом на заштиту нерегистрованог дизајна штити се спољашњи изглед производа укључујући његов облик, мустру, текстуру и украсне елементе. У неким националним законима о нерегистрованом дизајну (на пример, у Уједињеном Краљевству) може бити заштићена и унутрашња конфигурација чак иако је невидљива корисницима.

Нерегистровани дизајн је сличан ауторском праву у томе што је бесплатан и даје вам право да спречите неауторизовано копирање дужи низ година. Међутим, не постоји званични регистар права за ову врсту дизајна и стога другима може бити тешко да знају за ваш дизајн.

Нерегистровани дизајн може заштитити особине дизајна које су нове, имају индивидуалан карактер и који долазе од „слободе“ дизајна. Оно не може штитити копиран или уобичајен дизајн; онај који одмах сугерише на друге дизајне; и оне делове дизајна које диктира функционална потреба да се уклопе или сложе с другим компонентама. На пример, нови чајник може бити обликован на много различитих начина и такав може бити заштићен зато што је дизајнер упражњавао своју „слободу“ у дизајнирању истог. Али плочица за кочницу у возилу може имати само један облик како би могла да стане у кочионе чељусти. Она стога нема „слободу“ дизајна и стога нема заштиту.

Нерегистровани дизајн проистиче аутоматски када је дизајн креиран али требало би да пратите исту процедуру „запечаћење коверте“ раније описану у оквиру ауторских права да бисте обезбедили доказ о датуму првенства. То је зато што можете предузети правне мере против некога када можете да докажете да су копирали ваш дизајн, а не да су случајно направили нешто слично.

Иако су често корисни део стратегије права ИС, Нерегистровани дизајни сами за себе неће штитити многе проналаске.

ZIS