Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Облици права интелектуалне својине

„Know-how“

„Know-how“ су недокументоване информације знане само вама. Слично пословним тајнама. Без вашег „Know-how“, другима може бити тешко или неисплативо да искористе вашу идеју. На пример, ви можете знати како да значајно снизите трошкове производње користећи конвенционалну опрему на неконвенционалан начин.

„Know-how“ може бити комерцијално вредан и може бити укључен у лиценцне уговоре. Међутим, истински вредни „Know-how“ је редак. Такође, не постоји начин да се он формално региструје а његова узурпација – обично од стране запослених или сарадника – се тешко утврђује.

Осим тога, ако је ваш „Know-how“ информација која би требала бити обухваћена патентом, њеним изостављањем ризикујете одбијање признања патента. Требало би увек да тражите савет патентног заступника када разматрате шта да третирате као „Know-how“.

ZIS