Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Облици права интелектуалне својине

Ауторско право

Ауторско право у одређеном временском периоду штити од неауторизованог копирања или адаптирања уметничких, писаних, фотографских и на друге начине представљања ваше идеје. Оно не штити саму идеју, али у неким случајевима – на пример компјутерски кôд – може бити најефикаснији начин да заштитите вашу ИС.

Ауторско право проистиче аутоматски настанком ауторског дела и не захтева трошкове. То је важно зато што лако може да се установи датум порекла идеје, или њене измене. Међутим, не пружа вам се заштита од неког ко независно дође до исте или сличне идеје. Конкурент може рећи да је његова идеја случајно слична вашој или да је ваша идеја копија његове. Како можете доказати да је ваша идеја оригинал?

Следећи кораци вам могу помоћи да докажете да сте носилац ауторских права у каснијем спору.

  • Правите писане описе, цртеже, фотографије итд. ваше идеје и штампајте их или их режите на ЦД или ДВД.
  • Ставите ваше документе или диск у сигурно залепљену коверту на којој се налази потписана и датирана изјава од независног сведока, која сведочи да је коверта запечаћена оног датума када ју је он или она прегледао.
  • Пошаљите коверту препорученом поштом самом себи или месту за сигурно чување и чувајте поштанску потврду с јасним датумом.
  • Коверта мора остати неотворена док то не захтева суд. (Саветује се да имате више од једне коверте за случај да се ваш захтев за ауторским правом проверава више него једном. Отворени коверат више није валидан као доказ ауторског права).
  • Користите институције за депоновање дела ауторског дела тамо где исте постоје.
ZIS