Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Облици права интелектуалне својине

Поверљиве информације и уговори о чувању поверљивих информација (НДА -Non-Disclosure Agreements)

Иако нису покривене ниједним законом о правима ИС, поверљиве информације су у уској вези са, и често се сматрају, интелектуалном својином. Поједина национална законодавства су предвидела посебне законе о заштити пословне тајне.

Најчешћи облик заштите поверљивих информација је уговор о чувању пословне тајне (НДА). НДА вас може заштитити документовањем нечијег обећања и обавезе да неће користити или предати даље информације о вашој идеји. Свако ко прекрши услове НДА ризикује правну меру.

НДА може да вам помогне да се заштитите у свакој фази развоја ваше идеје – без обзира које друге облике права ИС имате, чак и дуго пошто је ваш проналазак на тржишту.

Можете да пронађете много примера форми НДА на Интернету. Међутим, може бити мудро да потражите савет од патентног заступника када правите сопствену верзију.

Ваш главни проблем ће вероватно бити да убедите друге људе да потпишу ваш НДА. Многе велике компаније заузимају положај да су НДА корисни само када су озбиљно заинтересовани за идеју. То може бити једино тек након што знају шта заправо ваша идеја представља. (Да бисте превазишли овај проблем пробајте да на прави начин пренесете пословне користи ваше идеје без откривања њеног аспекта новости).

НДА су у широкој употреби у свим облицима пословања, стога би свакако требало да размотрите да их и сами користите. Запамтите да су они правно обавезујући документи, и користите их само када обе стране прихвате да је неопходно значајно откривање информација поверљивог карактера.

Поред тога, НДА могу да спрече друге да открију или искористе специфичне и јединствене информације које могу да добијају само од вас. Било која информација која је већ општепозната је доступна свима за коришћење, без обзира на НДА. Слично томе, ако поверљиве информације које покрива НДА касније постану опшепознате на неки други начин, тада уговорне стране НДА више неће бити њиме обавезане.

ZIS