Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Новост и стање технике

Шта је стање технике?

Стање технике је било какав доказ да је ваш проналазак већ познат.

„Стање технике“ је дефинисано као све што је јавно доступно путем писаног или усменог описа, употребом или на било који други начин, пре датума подношења пријаве за заштиту проналаска патентом. При томе значајно је подвући да не постоје ограничења у вези са географским положајем, језиком или начином на који су релевантне информације стављене на располагање јавности.

Праисторијски пећински цртеж који као такав открива решење техничког проблема, део технологије која је вековима стара,претходно описана идеја која уопште не мора да функционише може бити стање технике. Дакле, стање технике може бити било шта.

Постојећи производи, доступни јавности су најочигледнија форма стања технике. Ово многе проналазаче доводи у заблуду: само зато што у продавницама не могу да пронађу производ који чини њихов проналазак, сматрају да њихов проналазак мора бити нов.
Реалност је другачија. Многи проналасци никад не постану реализовани производи, али ипак негде могу постојати докази о њиховом постојању. Ти докази – у којој год да су форми – чине стање технике.

Не постоји прецизна статистика али неки експерти процењују да на сваки регистровани проналазак који стигне до тржишта за собом оставља десет других који никад не доживе комерцијализацију и пласман на тржишту. Ово значи да ако заиста желите да сазнате да ли је ваш проналазак нов, требало би темељно да претражите све елементе који могу да чине стање технике за ваш проналазак, при чему стање технике подразумева све што је напред објашњено. Свеобухватно место за даље претраживање стања технике је WIPOnet, светска база података патентних докумената као и база Европског завода за патенте – ЕПО (European Patent Office – EPO) Espacenet – која садржи преко 120милиона докумената, које су заводи за патенте у многим земљама испитивали,евидентирали и индексирали годинама.

Захваљујући Интернету и Међународној класификацији патената која се користи за класификовање проналазака према предмету проналаска, проналазачима је омогућено да сами претражују патентну документацију. Касније више о томе.

 

Шта је проналазак?
Шта је стање технике?
Конкурентска техничка решења
Зашто је новост битна?
Да ли је идеја „очигледна“?
Где проналазачи греше?
Претрага стања технике
Једноставно претраживање Espacenet-а
Професионална претрага патената

< Назад на све области и прву страну Приручника

ZIS