Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Новост и стање технике

Да ли је идеја „очигледна“?

Поред новости, решење које се сматра проналаском, мора да садржи инвентиван ниво. Инвентиван се другачије дефинише као неочигледан – то јест, није нешто што само јасно или логично следи из стања технике, већ захтева додатну вештину или способност изван оне која се очекује од стручњака у предметном стању технике.

Некада није лако одредити шта је очигледно. Многи проналасци укључују комбинацију већ постојећих елемената и иако резултат таквих комбинација може чинити нов производ, његове особине, функционалност и техничке карактеристике као такве, уколико су у потпуности предвидиве, чине га очигледним.
Пример, уклапање минијатурне лампе на привезак за кључеве. Резултат таквих комбинација може бити нов производ, али његове особине и функционалност могу бити у потпуности предвидиве пошто су познате његове компоненте. Као такав, може бити сматран очигледним.

Производ у коме је једна компонента замењена другом са еквивалентним својствима може се сматрати очигледним. Пример, мала метална опруга је замењена гуменим конусом.

Са друге стране може се појавити нови проблем који се може решити уз помоћ добро познатог уређаја или опреме: „нови“ поступак за решавање овог проблема могао би се сматрати очигледним ако је постојало само једно решење проблема и ако би било познато просечном стручњаку из те техничке области који би решавао поменути проблем. Када се компоненте комбинују у циљу добијања производа или поступка са својствима која су знатно унапређена од збира његових појединачних елемената или боља од очекиваних, онда би се он могао сматрати очигледним проналаском. Да би задовољио услов неочигледности или би проналазак био предмет великог броја могућих решења проблема, али проналазач је морао да истражи и изабере најбоље, или би се проналазач морао суочити са неким техничким предрасудама и решити проблем радећи нешто што је сваки други стручњак раније веровао да неће успети.

 

Шта је проналазак?
Шта је стање технике?
Конкурентска техничка решења
Зашто је новост битна?
Да ли је идеја „очигледна“?
Где проналазачи греше?
Претрага стања технике
Једноставно претраживање Espacenet-а
Професионална претрага патената

< Назад на све области и прву страну Приручника

ZIS