Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Новост и стање технике

Шта је проналазак?

Да би се ваша идеја сматрала проналаском најмање један њен технички елемент мора бити потпуна новост (то јест, нов). Не сме постојати доказ да је новост нарушена на било који начин, пре датума подношења ваше патентне пријаве, у смислу да је пре тог датума технички елемент за који се тражи заштита био описан, или примењен у исте сврхе.

Није потребно да сви технички елементи проналаска буду нови.
Идеја може бити проналазак ако се постојећи елементи комбинују или се примењују на нов начин.

Инвентивни елемент може бити само, сегмент, мали део целе идеје. Међутим ако његова инвентивност нуди значајне доприносе у комерцијалним изгледима идеје, он може бити важан и вредан проналазак.

Многи људи тврде да су развили нову технологију. У највећем броју случајева реалност је да је идеја већ позната. Из тог разлога се не може сматрати новом и смањује могућност успеха при комерцијализацији. Проналазач вероватно неће бити у могућности да је заштити, а без јаке заштите интелектуалне својине која би привукла компаније или инвеститоре (Део 5), мало њих ће бити заинтересовано да се окрене таквој идеји.

Како сазнати да ли је ваша идеја нова? Тако што ћете претражити стање технике.

Шта је проналазак?
Шта је стање технике?
Конкурентска техничка решења
Зашто је новост битна?
Да ли је идеја „очигледна“?
Где проналазачи греше?
Претрага стања технике
Једноставно претраживање Espacenet-а
Професионална претрага патената

< Назад на све области и прву страну Приручника

ZIS