Обрасци и упутства(7 докумената)

Обрасци

msword · 47 KB

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела

Образац А-1

Преузми датотеку
msword · 46 KB

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права

Образац С-1

Преузми датотеку
msword · 73 KB

Захтев за издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова

Образац ОД 1

Преузми датотеку
msword · 53 KB

Захтев за издавање дозволе за колективно остваривање ауторског, односно сродних права

Образац K-1

Преузми датотеку
msword · 50 KB

Захтев за обнову дозволе за колективно остваривање ауторског, односно сродних права

Образац K-2

Преузми датотеку

Упутства

msword · 80 KB

Упутство за попуњавање обрасца А-1

Преузми датотеку
msword · 70 KB

Упутство за попуњавање обрасца С-1

Преузми датотеку