Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Конкуренција и тржишни потенцијал

Да ли је ваша идеја добра пословна прилика?

Новост сама по себи не значи ништа ако ваша идеја нема добар пословни потенцијал. Врло мало људи ће купити производ само зато што је проналазак. Купиће га само ако могу да га употребе и сматрају га бољим у односу на конкурентске производе.

Стога, ако се надате да заинтересујете компаније и инвеститоре вашом идејом, морате их убедити да она нуди лукративну пословну прилику с најмањим могућим ризиком. Они морају видети довољно потенцијала за профит у вашој идеји да би вишеструко повратили инвестицију.

Комерцијално размишљање такође помаже да смањите сопствени финансијски ризик, који ће се увећати како будете развијали идеју.

 

Да ли је ваша идеја добра пословна прилика?
Конкуренција
Смернице за истраживање
Значајна новост
Значајан комерцијални потенцијал
Лични изазови?

< Назад на све области и прву страну Приручника

ZIS