Обрасци и упутства(22 документа)

Обрасци

msword · 56 KB

Захтев за признање права на индустријски дизајн (MS Word)

Образац Д-1

Преузми датотеку
pdf · 75 KB

Захтев за признање права на индустријски дизајн (pdf)

Образац Д-1

Преузми датотеку
msword · 49 KB

Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна (MS Word)

Образац Д-2

Преузми датотеку
pdf · 62 KB

Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна (pdf)

Образац Д-2

Преузми датотеку
msword · 38 KB

Захтев за упис промене имена и адресе у регистар (MS Word)

Образац Д-3

Преузми датотеку
pdf · 58 KB

Захтев за упис промене имена и адресе у регистар (pdf)

Образац Д-3

Преузми датотеку
msword · 43 KB

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (MS Word)

Образац Д-4

Преузми датотеку
pdf · 62 KB

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (pdf)

Образац Д-4

Преузми датотеку
msword · 45 KB

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (MS Word)

Образац Д-5

Преузми датотеку
pdf · 66 KB

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (pdf)

Образац Д-5

Преузми датотеку
msword · 42 KB

Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (MS Word)

Образац Д-6

Преузми датотеку
pdf · 66 KB

Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (pdf)

Образац Д-6

Преузми датотеку
msword · 44 KB

Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн (MS Word)

Образац Д-7

Преузми датотеку
pdf · 177 KB

Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн (pdf)

Образац Д-7

Преузми датотеку
msword · 80 KB

Захтев за међународно регистровање индустријског дизајна (MS Word)

Образац МД-1

Преузми датотеку
pdf · 285 KB

Захтев за међународно регистровање индустријског дизајна (pdf)

Образац МД-1

Преузми датотеку

Упутства

pdf · 274 KB

Састављање и подношење пријаве за признање права на индустријски дизајн

Преузми датотеку
pdf · 115 KB

Информација о поступку међународне заштите индустријског дизајна

Преузми датотеку

Примери

msword · 15 KB

Решерш индустријског дизајна на основу приказа производа – MS Word

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на основу приказа производа

Преузми датотеку
pdf · 81 KB

Решерш индустријског дизајна на основу приказа производа

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на основу приказа производа

Преузми датотеку
msword · 15 KB

Решерш индустријског дизајна на име носиоца – MS Word

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на име носиоца

Преузми датотеку
pdf · 81 KB

Решерш индустријског дизајна на име носиоца

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на име носиоца

Преузми датотеку