Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Израда извештаја са мишљењем о патентибилности техничког решења

(Тарифни број 134е)

Сврха извештаја о патентибилности
У оквиру ове услуге корисник добија писано мишљење о томе да ли техничко решење испуњава све услове патентибилности: новост, инвентивност и индустријска применљивост. На овај начин корисници могу реално да процене своје шансе за добијање патента. Поред тога, ова врста извештаја може бити корисна:
- за припрему патентне пријаве,
- при закључивању уговора о лиценци,
- за проверу да ли је конкурентски патент валидан.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга израде извештаја о патентибилности се спроводи на основу писаног захтева који садржи јасан, детаљан опис једног техничког решења (евентуално цртеж, хемијску формулу…) и патентне захтеве. У извештају се разматрају релевантна патентна документа и доступна непатентна литература. Кориснику се доставља извештај о патентибилности који садржи детаљно објашњење како одређена документа утичу на новост и инвентивни ниво техничког решења.

Такса
За израду извештаја о патентибилности техничког решења, подносилац захтева плаћа 18.990 динара.