Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Публикације у области спровођења права ИС

Стручне публикације у области спровођења права ИС

Завод за интелектуалну својину располаже кратким стручним издањима које се баве актуелним темама у области спровођења права интелектуалне својине. Ова издања пружају корисне податке и смернице свим заинтересованим странама који траже специјализоване информације у наведеној области.

УТИЦАЈ КРИМИНАЛА У ДОМЕНУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Укупна вредност пиратизоване и фалсификоване робе која је широм света пуштена у промет премашује 250 милијарди долара. Поред великих губитака које подносе носиоци права на оригиналне производе, кривотворена роба представља озбиљну опасност за здравље и безбедност људи, будући да се она може наћи у свим секторима, укључујући производњу хране и пиће, резервних делова за авионе и медицинских средстава.

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СЕ АКТИВНО БАВЕ СПРОВОЂЕЊЕМ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Неколико међународних институција на својим интернет страницама пружа информације о спровођењу права интелектуалне својине. У овој публикацији представљени су главни актери међу њима.

АНАЛИЗА КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ У СРБИЈИ

Циљ ове анализе је да се оцене садашње размере и обим криминала у области интелектуалне својине у Србији, са посебним освртом на кривотворење и пиратерију. Анализа је спроведена у периоду од октобра 2014. до марта 2015. Обухватала је преглед постојеће литературе, разговоре са представницима институција у Србији надлежних за спровођење права интелектуалне својине, састанке са носиоцима права у Србији, разговоре са међународним телима за спровођење права интелектуалне својине, комуникације са међународним носиоцима права и испитивање тржишта.