Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Стратегија за прототипе

Готов производ

Без сумње, најбоља форма готовог прототипа је производ који може да се продаје. Можете доказати да се ваша идеја продаје, чак иако само у малом обиму, и имате понуду узорака да убрзате оцењивање од стране компанија. Ова стратегија неће бити погодна за сваки проналазак али може бити вредна разматрања ако постоји релативно мала разлика између цене једног прототипа и цене пробне серије од, на пример, 100 следећих јединица. У већини облика производње највећи трошак је сам развој производа; производи по себи коштају релативно мало.

 

ZIS