Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Сарадња са компанијама

Компаније и ваш прототип

Заинтересована компанија може желети да задржи ваш прототип за време периода оцењивања. Ако имате само један прототип, ово може ограничити ваше способности да приђете другим компанијама. Ваш прототип је ваше власништво, те да би остао у вашем поседу:

  • Не остављајте прототип приликом прве посете. Инсистирајте да компанија прво потпише правно обавезујући споразум о условима позајмице, који је саставио ваш адвокат или патентни заступник. Он би требало да покрије већину доле поменутих питања. (Повратне информације од проналазача сугеришу да је такав споразум неопходан. Ако компанија одбија да потпише, може бити превише ризично да имате било каквог даљег посла са њима.)
  • Установите ко ће бити одговоран за чување вашег прототипа, као и да се слажу да вам исплате компензацију за било какву штету или губитак.
  • Одредите дужину периода позајмице и датум кад се завршава.
  • У већини случајева ће бити довољно месец дана. Не позајмљујте ваш прототип на дужи период без неког вида плаћања. Компанија би такође требало да плати ако инсистира да се не обраћате другим компанијама за време трајања позајмице.
  • Плаћање би требало да зависи од потенцијалне вредности ИС. Ваш заступник за патенте вас може о томе посаветовати.

Тражите плаћање у ратама и појасните да у случају да било која рата не буде исплаћена у време доспећа, споразум о позајмици постаје тренутно ништаван.

ZIS