Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Захтев за признање права на индустријски дизајн (Образац Д-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна (Об. Д-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе у регистар (Образац Д-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (Образац Д-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн (Образац Д-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство о начину састављања и подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн
(PDF_format )
Пример захтева за решерш индустријског дизајна

( PDF_format) (WORD_format)

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на име носиоца
( PDF_format) (WORD_format)
Захтев за међународно регистровање индустријског дизајна (Об. МД-1)

( PDF_format ) ( WORD_format )

Информација о поступку међународне заштите индустријског дизајна
( PDF_format )