Обрасци и упутства(29 докумената)

Обрасци

msword · 25 KB

Захтев за признање жига – MS Word

Образац Ж-1

Преузми датотеку
pdf · 80 KB

Захтев за признање жига

Образац Ж-1

Преузми датотеку
msword · 58 KB

Захтев за раздвајање пријаве жига – MS Word

Образац Ж-2

Преузми датотеку
pdf · 63 KB

Захтев за раздвајање пријаве жига

Образац Ж-2

Преузми датотеку
msword · 37 KB

Захтев за упис промене имена и адресе – MS Word

Образац Ж-3

Преузми датотеку
pdf · 58 KB

Захтев за упис промене имена и адресе

Образац Ж-3

Преузми датотеку
msword · 42 KB

Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга – MS Word

Образац Ж-4

Преузми датотеку
pdf · 55 KB

Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга

Образац Ж-4

Преузми датотеку
msword · 47 KB

Захтев за упис преноса жига или права из пријаве – MS Word

Образац Ж-5

Преузми датотеку
pdf · 62 KB

Захтев за упис преноса жига или права из пријаве

Образац Ж-5

Преузми датотеку
msword · 48 KB

Захтев за упис лиценце – MS Word

Образац Ж-6

Преузми датотеку
pdf · 63 KB

Захтев за упис лиценце

Образац Ж-6

Преузми датотеку
msword · 45 KB

Захтев за упис залоге – MS Word

Образац Ж-7

Преузми датотеку
pdf · 69 KB

Захтев за упис залоге

Образац Ж-7

Преузми датотеку
msword · 47 KB

Захтев за продужење важења жига – MS Word

Образац Ж-8

Преузми датотеку
pdf · 62 KB

Захтев за продужење важења жига

Образац Ж-8

Преузми датотеку
msword · 58 KB

Захтев за раздвајање жига – MS Word

Образац Ж-9

Преузми датотеку
pdf · 74 KB

Захтев за раздвајање жига

Образац Ж-9

Преузми датотеку
msword · 105 KB

Захтев за међународно признање жига – MSWord

Образац МЖ-1

Преузми датотеку
pdf · 148 KB

Захтев за међународно признање жига

Образац МЖ-1

Преузми датотеку
msword · 89 KB

Захтев за територијално проширење међународног жига – MSWord

Образац МЖ-2

Преузми датотеку
pdf · 118 KB

Захтев за територијално проширење међународног жига

Образац МЖ-2

Преузми датотеку
msword · 16 KB

Захтев за решерш жига – MS Word

Преузми датотеку
pdf · 194 KB

Захтев за решерш жига

Преузми датотеку
msword · 14 KB

Захтев за решерш жига на име носиоца – MS Word

Преузми датотеку
pdf · 191 KB

Захтев за решерш жига на име носиоца

Преузми датотеку

Упутства

pdf · 114 KB

Попуњавање пријаве за признање жига

Преузми датотеку
pdf · 121 KB

Поступак међународне заштите жигова

Преузми датотеку

Примери

pdf · 45 KB

Пример уредног списка роба и услуга

Преузми датотеку